Datum van publicatie:
Samenwerken met zorgverleners, subsidiegevers en specialisten
Jan Willem Gorter en Ingrid van de Port terug in Utrecht
Van student naar dokter & promoties van dokters
ALS-app & nieuwsbrief
Wetenschapscommunicatie, Zilveren Balk, Livit Trofee & Poster Award

      WE KIJKEN TERUG OP 2021: WAAR ZIJN WIJ TROTS OP? 

      WE KIJKEN TERUG OP 2021: WAAR ZIJN WIJ TROTS OP? 

      WE KIJKEN TERUG OP 2021: WAAR ZIJN WIJ TROTS OP? 

      WE KIJKEN TERUG OP 2021: WAAR ZIJN WIJ TROTS OP? 

      WE KIJKEN TERUG OP 2021: WAAR ZIJN WIJ TROTS OP? 

SAMENWERKEN

‘Wat samenwerking met Revalidatiegeneeskunde Utrecht zo fijn maakt, is dat ze patiëntenparticipatie en het perspectief van patiënten serieus nemen en toepassen in hun onderzoeken.’

Vincent Cornelissen, voorzitter patiëntenvereniging ALS Patients Connected

Samenwerken met Knowledge Brokers

Samenwerken staat natuurlijk hoog in het vaandel bij KCRU. En dat samenwerken kan op heel veel manieren en heel veel niveau’s. Een mooi voorbeeld is de samenwerking tussen de Knowledge Brokers uit De Hoogstraat Revalidatie en de onderzoekers uit het Kenniscentrum om de zorg te verbeteren rondom visuo-spatieel neglect.

Het Knowledge Broker Project in 2021 richtte zich volledig op het verbeteren van de diagnostiek en behandeling van neglect. Samen met Tanja Nijboer werden de richtlijnen cognitieve revalidatie en de wetenschappelijke literatuur uitgeplozen, zodat een goed overzicht van de huidige aanbevelingen en nieuwe inzichten werd verkregen. Vervolgens is gezamenlijk een nieuwe neglect screening bij opname in De Hoogstraat opgesteld, waarbij alle disciplines zijn betrokken in de diagnostische fase. Deze nieuwe neglectscreening werd succesvol geïmplementeerd. Lees hier meer over het Knowledge Broker project.

Samenwerken & partnerschap

De manier waarop het project PERRIN Next Step  is opgezet maakt dat in alle stappen van het project mensen met CP, ouders, zorgprofessionals en onderzoekers samenwerken in de vertaling van wetenschappelijk onderzoek naar toegankelijke kennis. CP Nederland en de VRA zijn hierin belangrijke partners. Door zo samen op te trekken leren we continu van elkaar.

Door regelmatig stil te staan bij de samenwerking, de uitdagingen en successen, zijn we tegelijkertijd bezig partnerschap in onderzoek goed te borgen, en hulpmiddelen (zoals de Participatiematrix) voor onderzoekers en ervaringsdeskundigen te ontwikkelen die samenwerking faciliteren. Hierin zijn CP Nederland, Spierziekten Nederland, OuderInzicht en ZonMw onmisbare partners.

“Wat goed dat onze ideeën en ervaringen serieus meegenomen worden! Ik denk écht dat daardoor de kennis beter landt.”

Deelnemer werkgroep PERRIN Next Step

WARM WELKOM

We zijn blij dat we Jan Willem Gorter en Ingrid van de Port weer in Utrecht mochten verwelkomen.

Jan Willem Gorter is benoemd tot hoogleraar kinderrevalidatiegeneeskunde en met onderzoek verbonden aan het KCRU. Lees verder

‘We hebben weer stapjes gezet om zorg en onderzoek bij elkaar te brengen om zo te werken aan de zorg van morgen van kinderen en volwassenen met (ontwikkelings)beperkingen en hun gezin.’

ff

Ingrid van de Port begon haar werkende leven in het KCRU als junior onderzoeker, waarna ze promoveerde op het FuPro onderzoek: een onderzoek naar de lange termijn gevolgen van een beroerte. Na diverse rollen als onderzoeker, onderzoekscoördinator en docent in het UMCU, De Hoogstraat Revalidatie en de UU heeft Ingrid bij Revant in Breda gewerkt als programmamanager. Momenteel werkt Ingrid als zelfstandige in diverse rollen waarbij de revalidatie nog steeds de rode draad is en is ze tijdelijk aangesteld als manager van het KCRU, locatie De Hoogstraat Revalidatie.

           Jan Willem Gorter
        Ingrid van de Port

PROMOTIES

Dit jaar hadden we 5 promovendi bij de Universiteit Utrecht en daarnaast ook nog promoties in Groningen, Luzern en Amsterdam. Zoals passend is binnen het KCRU promovendi met verschillende achtergronden: revalidatieartsen, een psycholoog, een bewegings- en fysiotherapiewetenschapper. Ilona en Joris werden al gedurende hun studententijd ‘gescout’ als talent en hebben we binnen de revalidatie weten te houden en nu met de dr. titel! En de promoties zelf waren dit jaar helaas ook nog heel divers qua outillage i.v.m. de coronamaatregelen; van online in een kamer in het UMC Utrecht tot Academiegebouw met slechts 15 mensen in de zaal.

18 januari 2021 I. (Ingrid) Kouwijzer. HandbikeBattle: a challenging handcycling event. Promotoren: prof. dr. L.H.V. van der Woude, prof. dr. M.W.M. Post. Copromotor: dr. L.J.M. Valent. Rijksuniversiteit Groningen.

20 januari 2021. A. (Astri) Ferdiana. Quality of life, work and social participation among individuals with spinal cord injury. Promotoren: prof. dr. U. Bültmann, prof. dr. J.J.L. van der Klink, prof. dr. M.W.M. Post. Rijksuniversiteit Groningen.

23 maart 2021. E.C.C. (Eline) van Lieshout. Neurorehabilitation for upper limb recovery after stroke; the use of non-invasive brain stimulation. Promotoren: prof. dr. R.M. Dijkhuizen, prof. dr. J.M.A. Visser-Meily. Copromotor: dr. H.B. van der Worp. Universiteit Utrecht.

7 juli 2021. M.E. (Marleen) Sol. Wheelchair Mobility Skills in youth using a manual wheelchair. From Test to Training. Promotor: prof. dr. J.M.A. Visser-Meily. Copromotoren: dr. J.E. de Groot, dr. O.W. Verschuren. Universiteit Utrecht.

23 sept 2021 M. (Mayra) Galvis-Aparicio. Psychological Adaptation Following Spinal Cord Injury: An Exploration of the Clinical Rehabilitation Context. Promotoren: prof. dr. A. Gemperli, prof. dr. M.W.M. Post. University of Lucerne.

18 nov 2021. E.T. (Esther) Kruitwagen-van Reenen. Health-related quality of life and participation of adult patients with spinal muscular atrophy and patients with amyotrophic lateral sclerosis. Promotoren: prof. dr. J.M.A. Visser-Meily, prof. dr. L.H. van den Berg, prof.dr. M.W.M. Post. Universiteit Utrecht.

30 nov 2021. J. A. (Joris) de Graaf. Participation after stroke: towards personalized care. Promotoren: prof. dr. J.M.A. Visser-Meily, prof.dr. M.W.M. Post. Copromotor: dr. V.P.M. Schepers. Universiteit Utrecht.

7 dec 2021. I.J.M. (Ilona) de Rooij. Walking in relation to participation after stroke: Is virtual reality training of added value? Promotoren: prof. dr. J.M.A. Visser-Meily. Copromotor: dr. I.G.L. van de Port, dr. J.W.G. Meijer. Universiteit Utrecht.

22 dec 2021. M. (Marijke) van Bloemendaa. Gait training and assessment in rehabilitation after stroke. Promotoren: prof. dr. F. Nollet, prof. dr. A.C.H. Geurts. Copromotor: dr. J.A.J.M Beelen, dr. S.A. Bus

Verdediging proefschrift
Eline van Lieshout
Proefschrift Marleen Sol
Promotie Joris de Graaf

VERNIEUWEN

Landelijke implementatie van ALS Thuismeten & Coachen. Het afgelopen jaar stond in het teken van de afronding van dit project en het opleveren van de implementatieproducten (implementatiehandreiking en bijbehorende documenten zoals het zorgprotocol, informatie t.b.v. scholing en training van zorgverleners, informatiebrieven in 4 talen (NL, EN, Turks, Arabisch) en handleiding web(app) voor patiënten).

Bij lopende projecten is het gebruikelijk dat er regelmatig een nieuwsbrief verspreid wordt onder de onderzoekers, deelnemers, samenwerkingspartners, subsidiegevers en andere geïnteresseerden. Dat was bijna altijd in de vorm van een pdf. Bij project PERRIN Next Step zijn we dit jaar gestart met het versturen van een moderne nieuwsbrief via een digitaal platform.

Innovaties

Landelijke implementatie van ALS Thuismeten (infographic ALS Thuismeten)

Ontwikkeling nieuwe stijl basiscursus ‘dwarslaesie’ voor AIOS revalidatiegeneeskunde door o.a. Janneke Stolwijk-Swüste.

Augmented reality software ontwikkeld: informatie module dwarslaesie, 2 beweeggames

Handlanger ontwikkeld ter ondersteuning arm/handfunctie hoge dwarslaesie.

Pilot Mindfulness voor mensen met een dwarslaesie

Nieuwe e-learning over belang van slaap bij kinderen

Nieuw onderzoek en subsidies

Delen van innovaties

Landelijk wordt de participatiematrix (>600 downloads in 2021) nu gebruikt door verschillende onderzoeksgroepen, PGO Support, ZonMw, en is hij opgenomen in het Participatiekompas. Ook internationaal is er erg veel belangstelling voor. Daarom hebben we al het materiaal vertaald naar het Engels. Sinds kort is er nu ook een kort filmpje met uitleg in het Engels beschikbaar. Aan de Spaanse en Portugese vertaling wordt momenteel gewerkt door enthousiaste collega’s in Spanje en Brazilië.

24

Slapen, zitten en bewegen. 24 uur aandacht voor deze fysieke activiteiten voor kinderen met een fysieke uitdaging is superbelangrijk. Daarom zijn de 24-uurs activiteiten richtlijnen voor kinderen met een fysieke uitdaging opgesteld door De Hoogstraat Revalidatie en het UMC Utrecht. Bekijk hier het nieuwsbericht ‘Als ik het kan, kan jij het ook’.

 

Na de eerste papieren versie van ons cognitief revalidatieprogramma Niet Rennen Maar Plannen (NRMP) in 2012, de update in 2014 (pdf) en de online versie in 2020 (e-NRMP), presenteren we de nieuwe versie NRMP 2.0 (pdf).