Datum van publicatie:

De Livit Trofee 2021 is gewonnen door Joris de Graaf! De winnaar werd op 22 april jl. bekendgemaakt tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VRA die online plaatsvond.

De ‘Livit Trofee’ is een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan een aios revalidatiegeneeskunde of pas klare revalidatiearts die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt op wetenschappelijk terrein met betrekking tot de revalidatiegeneeskunde. In het juryrapport over Joris werd o.a. de grote hoeveelheid artikelen in goede tijdschriften, het geven van meerdere presentaties en de ontwikkeling onderzoeksnetwerk en behandelprogramma genoemd.

Het doel van deze prijs is het stimuleren van de wetenschappelijke carrière van de prijswinnaar door erkenning van de onderscheidende kwaliteit van het verrichte onderzoek. De prijs beoogt tevens het wetenschappelijk onderbouwd werken onder aios en revalidatieartsen te bevorderen. Bij deze prijs hoort een wisseltrofee en een bedrag van 500 euro, beschikbaar gesteld door de firma LIVIT Orthopedie.

In de afgelopen 10 jaar hebben we onze promovendi Patricia Passier (2010), Willeke Kruithof (2014) en Mattijs Alsem (2016) al mogen feliciteren met deze prijs en we zijn enorm trots dat we Joris aan dit rijtje mogen toevoegen!