Onderzoeksstages

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht biedt stages of afstudeeropdrachten van minimaal zes weken aan voor studenten met verschillende studierichtingen, zoals geneeskunde, psychologie, orthopedagogiek, bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen en techniek. Per student wordt samen met de betreffende opleiding bekeken of en hoe het onderwerp binnen de studie past.

Tevens kun je bij de projecten zien welke studies er momenteel lopen onderverdeeld in diagnoses en thema’s. Bij eventuele interesse contact opnemen met de genoemde contactpersoon

NB: Klinische stages revalidatiegeneeskunde worden niet via het Kenniscentrum aangeboden;  kijk daarvoor bij de mogelijkheden van keuzestages bij het UMC Utrecht/De Hoogstraat Revalidatie.