Onderzoeksstages

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht biedt stages of afstudeeropdrachten van minimaal zes weken aan voor studenten met verschillende studierichtingen, zoals geneeskunde, psychologie, orthopedagogiek, bewegingswetenschappen, gezondheidswetenschappen en techniek. Per student wordt samen met de betreffende opleiding bekeken of en hoe het onderwerp binnen de studie past.

Aan de linkerkant vind je het huidige aanbod van onze onderzoeksstages.
Tevens kun je bij de projecten zien welke studies er momenteel lopen onderverdeeld in diagnoses en thema’s. Bij eventuele interesse kun je ook contact opnemen met de genoemde contactpersoon.

NB: