Projecten

Het werkterrein van het Kenniscentrum is de neurorevalidatie met aandacht voor 5 diagnoses. Elke programmalijn heeft een programmaleider:

De samenhang over de verschillende diagnosegroepen wordt gezocht op thema’s. Per thema is er iemand eindverantwoordelijk:

Aan de linkerkant kunnen onze lopende (onderzoeks)projecten per diagnose of thema gevonden worden. Daarnaast is een overzicht van de afgeronde projecten te vinden.