Projecten

Het werkterrein van het Kenniscentrum is de neurorevalidatie met aandacht voor 4 diagnoses. Elke programmalijn heeft een programmaleider:

Beroerte (CVA): prof.  dr. Anne Visser-Meily
Cerebrale Parese: dr. Marjolijn Ketelaar
Spierziekten: dr. Anita Beelen
Dwarslaesie: prof.  dr. Marcel Post

De samenhang over de verschillende diagnosegroepen wordt gezocht op thema’s. Per thema is er iemand eindverantwoordelijk:

(Family) Empowerment: dr. Marjolijn Ketelaar
Fysieke Gezondheid: dr. Olaf Verschuren
Cognitie: dr. Tanja Nijboer

Aan de linkerkant kunnen onze lopende (onderzoeks)projecten per diagnose of thema gevonden worden. Daarnaast is een overzicht van de afgeronde projecten te vinden.