ALS Thuismeten en Coachen

Meer regie voor ALS patiënten over de eigen zorg door middel van eHealth: ‘ALS Thuismeten…

CARE4Carer: personalized caregiver support in rehabilitation for patients with acquired brain injury

De zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte, heeft een grote invloed…

Evaluatie van een Zelfmanagement Training bij mensen met een dwarslaesie

Vanaf 2020 wordt er een zelfmanagementtraining gegeven aan klinische en poliklinische revalidanten met een dwarslaesie….

Internationale dwarslaesie enquete (InSCI)

InSCI: een wereldwijde studie naar de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie De International Spinal…

Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan…

Ouders van kinderen met CP: communicatie en ondersteuning

Samen met ervaringsdeskundige ouders en de afdeling neonatologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis doen we onderzoek…

Ouders van kinderen met SMA

Samen met het Expertisecentrum SMA van het UMC Utrecht/WKZ doen we onderzoek naar de ervaringen,…

PEDI-CAT: vertaling en validering van een instrument voor dagelijks functioneren van kinderen 0 – 21 jaar

De PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst die het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21…

POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten

  Steun van naasten is voor revalidanten van groot belang om in het dagelijkse leven…

Training ‘Samenwerking met Ervaringsdeskundigen in Onderzoek’ (SErvO)

Samenwerking met ervaringsdeskundigen in alle fases van wetenschappelijk onderzoek levert veel op. Het komt o.a….

Zelfcompassieprogramma voor het verminderen van stigma in ALS/PSMA

De diagnose ALS of PSMA heeft een grote impact op de kwaliteit van leven van…