CARE4Carer: personalized caregiver support in rehabilitation for patients with acquired brain injury

De zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte, heeft een grote invloed op het fysieke en psychosociale welzijn van de mantelzorgers. Veel mantelzorgers geven aan dat zij gezondheidsproblemen ervaren, een verminderd sociaal leven en hogere levels van stress. Met name de overgang van klinische revalidatie in het revalidatiecentrum naar het onafhankelijke functioneren in de thuissituatie wordt als moeilijk ervaren door zowel patiënten als hun familieleden. Het doel van het CARE4Carer project is het ontwikkelen en onderzoeken van een e-health programma gericht op gepersonaliseerde psycho-educatie en het aanleren van probleemoplossende vaardigheden voor de mantelzorger/partner om beter om te kunnen gaan met de cognitieve en gedragsmatige veranderingen van de patiënt. Het CARE4Carer project is onderdeel van het CARE4BRAIN onderzoeksprogramma, dat wordt uitgevoerd in samenwerking met Maastricht University, VU Medisch Centrum en UMC St Radboud.

Projectgroep

  • Jennifer Welten, revalidatiearts, PhD student

  • Vincent Cox, MSc, PhD student
  • Dr. Vera Schepers, revalidatiearts-onderzoeker
  • Prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
  • Prof. dr. Caroline van Heugten, hoogleraar Klinische Neuropsychologie

Projectpartners

  • Maastricht University , VU Medisch Centrum en UMC St Radboud.

Financiering

ZonMw subsidie III

Projectplanning

1-2-2015 – 1-4-2021

Contact

Jennifer Welten, J.J.E.Welten-2@umcutrecht.nl