Evaluatie van een Zelfmanagement Training bij mensen met een dwarslaesie

Vanaf 2020 wordt er een zelfmanagementtraining gegeven aan klinische en poliklinische revalidanten met een dwarslaesie….

Handbikebattle

Sinds 2013 vindt er een uniek project plaats: vanuit elk van de acht revalidatiecentra met…

International Data Sets

Om als revalidatiecentra van elkaar te kunnen leren is het nodig elkaars uitkomsten te kunnen…

Internationale dwarslaesie enquete (InSCI)

InSCI: een wereldwijde studie naar de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie De International Spinal…

Internationale vergelijking van duur en intensiteit van dwarslaesierevalidatie

De gemiddelde duur van de eerste klinische revalidatie na een dwarslaesie varieert sterk tussen landen…

Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan…

Mixed Reality in de dwarslaesierevalidatie

Het krijgen van een dwarslaesie is zeer ingrijpend. Inspirerende en stimulerende revalidatie, en voorlichting over…

Net als jij: betekenisvolle transitie informatie in de revalidatiezorg voor en door jongeren

Dit innovatieproject dat samen met jongeren wordt geleid door De Hoogstraat Revalidatie, het UMCU/WKZ en…

Pilot Reducept: Virtuele pijneducatie voor mensen met een dwarslaesie en pijnklachten

Reducept is een innovatieve methode van pijneducatie aan de hand van virtual reality. Als deelnemer…

POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten

  Steun van naasten is voor revalidanten van groot belang om in het dagelijkse leven…

Psychologische screening voor revalidanten met een dwarslaesie

Een dwarslaesie heeft vaak grote invloed op het lichamelijk functioneren. Een dwarslaesie kan ook invloed…

Samen Revalideren Pad

Revalideren doe je niet alleen, maar samen. Het is belangrijk om ook naasten in de…

Toepasbaarheid van een meetinstrument: de AO Spine PROST

De AO Spine PROST (Patient Reported Outcome Spine Trauma), een meetinstrument, is gemaakt om functioneren…

Toolkit omgaan met emoties bij dwarslaesie

Veel verpleegkundigen hebben behoefte aan meer begrip en handvatten bij het omgaan met revalidanten met…

Worden wie je bent – in je laesie

Narratieven van mensen met een dwarslaesie in een longitudinaal perspectief Wanneer je een dwarslaesie krijgt,…

Zenuwpijn bij mensen met een dwarslaesie

Neuropathische pijn is een groot probleem binnen de dwarslaesiepopulatie. Uit onderzoek van de Dwarslaesie Organisatie…