DwarslaesieWiki en vraagbaak

Wetenschappelijke informatie over dwarslaesie beschikbaar maken voor gebruikers; een multimediale aanpak Een dwarslaesie is een…

Handbikebattle

Sinds 2013 vindt er een uniek project plaats: vanuit elk van de acht revalidatiecentra met…

International Data Sets

Om als revalidatiecentra van elkaar te kunnen leren is het nodig elkaars uitkomsten te kunnen…

Internationale dwarslaesie enquete (InSCI)

InSCI: een wereldwijde studie naar de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie De International Spinal…

Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan…

Kwaliteit van Leven Data Set

Internationale validering van de ISCOS Kwaliteit van Leven Data Set De ISCoS Kwaliteit van Leven…

Nederlandse Dwarslaesie Database

Om als revalidatiecentra van elkaar te kunnen leren is het nodig om gegevens over de…

Ontwikkeling van een psychosociale interventie

In Nederland wordt in acht revalidatiecentra met een dwarslaesiespecialisatie, intensieve multidisciplinaire behandeling geboden. Tijdens de…

POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten

  Steun van naasten is voor revalidanten van groot belang om in het dagelijkse leven…

Psychologische screening voor revalidanten met een dwarslaesie

Een dwarslaesie heeft vaak grote invloed op het lichamelijk functioneren. Een dwarslaesie kan ook invloed…

Zenuwpijn bij mensen met een dwarslaesie

Neuropathische pijn is een groot probleem binnen de dwarslaesiepopulatie. Uit onderzoek van de Dwarslaesie Organisatie…