Evaluatie van een Zelfmanagement Training bij mensen met een dwarslaesie

Vanaf 2020 wordt er een zelfmanagementtraining gegeven aan klinische en poliklinische revalidanten met een dwarslaesie….

Handbikebattle

Sinds 2013 vindt er een uniek project plaats: vanuit elk van de acht revalidatiecentra met…

International Data Sets

Om als revalidatiecentra van elkaar te kunnen leren is het nodig elkaars uitkomsten te kunnen…

Internationale dwarslaesie enquete (InSCI)

InSCI: een wereldwijde studie naar de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie De International Spinal…

Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan…

Kwaliteit van Leven Data Set

Internationale validering van de ISCOS Kwaliteit van Leven Data Set De ISCoS Kwaliteit van Leven…

Mixed Reality in de dwarslaesie revalidatie

Het krijgen van een dwarslaesie is zeer ingrijpend. Inspirerende en stimulerende revalidatie, en voorlichting over…

Nederlandse Dwarslaesie Database

Om als revalidatiecentra van elkaar te kunnen leren is het nodig om gegevens over de…

Net als jij: betekenisvolle transitie informatie in de revalidatiezorg voor en door jongeren

Dit innovatieproject dat samen met jongeren wordt geleid door De Hoogstraat Revalidatie, het UMCU/WKZ en…

POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten

  Steun van naasten is voor revalidanten van groot belang om in het dagelijkse leven…

Psychologische screening voor revalidanten met een dwarslaesie

Een dwarslaesie heeft vaak grote invloed op het lichamelijk functioneren. Een dwarslaesie kan ook invloed…

Zenuwpijn bij mensen met een dwarslaesie

Neuropathische pijn is een groot probleem binnen de dwarslaesiepopulatie. Uit onderzoek van de Dwarslaesie Organisatie…