Samen Revalideren Pad

Revalideren doe je niet alleen, maar samen. Het is belangrijk om ook naasten in de revalidatie te betrekken. Een aantal jaar geleden is door de Knowledge Brokers in De Hoogstraat Revalidatie het Samen Revalideren Pad (SRP) ontwikkeld. Doel van het SRP is om structuur aan te brengen in de nieuwe situatie van de revalidant en diens naasten door ook de naasten structureel te betrekken in de revalidatie. De ervaringen  op de neuro-afdelingen zijn positief.

Als vervolg op het POWER-onderzoek gaan we het SRP naar de dwarslaesieafdeling brengen. Belangrijke uitkomst van het POWER-onderzoek was namelijk het belang voor aandacht voor (psychosociaal functioneren van) naasten. Doelen van het huidige project zijn:

– Het SRP aanpassen op de werkwijze binnen de dwarslaesieafdeling van De Hoogstraat Revalidatie en de Sint Maartenskliniek;
– Implementatie van het SRP in beide revalidatiecentra;
– Implementatie van een screening op angst, depressie en ervaren belasting bij naasten;
– Evaluatie van het SRP.

Projectgroep

  • Dr. Eline Scholten (onderzoeker Kenniscentrum Revalidatie Geneeskunde Utrecht)

  • Dr. Tijn van Diemen (onderzoeker en psycholoog Sint Maartenskliniek)
  • Prof.dr. Marcel Post (onderzoeker Kenniscentrum Revalidatie Geneeskunde Utrecht)
  • Dr. Janneke Stolwijk-Swüste (revalidatiearts De Hoogstraat Revalidatie)
  • Monique Jansen (maatschappelijk werker De Hoogstraat Revalidatie)
  • Michelle Robben (maatschappelijk werker Sint Maartenskliniek)
  • Eugénie Brinkman (knowledge broker De Hoogstraat Revalidatie)
  • Anke Tichelaar (Dwarslaesie Organisatie Nederland)
  • Henriëtte van de Pol (Dwarslaesie Organisatie Nederland)

Financiering

ZonMw VIMP (verspreidings- en implementatie-impuls)

Projectplanning

2022-2023

Contact

Eline Scholten, e.scholten@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

De Hoogstraat Revalidatie en Sint Maartenskliniek