Samen Revalideren Pad

Revalideren doe je niet alleen, maar samen. Het is belangrijk om ook naasten in de revalidatie te betrekken. Een aantal jaar geleden is door de Knowledge Brokers in De Hoogstraat Revalidatie het Samen Revalideren Pad (SRP) ontwikkeld. Doel van het SRP is om structuur aan te brengen in de nieuwe situatie van de revalidant en diens naasten door ook de naasten structureel te betrekken in de revalidatie. De ervaringen  op de neuro-afdelingen zijn positief.

Als vervolg op het POWER-onderzoek hebben we het SRP naar de dwarslaesieafdeling gebracht in De Hoogstraat Revalidatie en de Sint Maartenskliniek. Met subsidie vanuit ZonMw hebben we het SRP in beide centra pilotmatig geïmplementeerd en geëvalueerd.

Het Samen Revalideren Pad

Gedurende de gehele revalidatie wordt benadrukt dat de naaste onmisbaar is tijdens en na de revalidatie. De naaste wordt uitgenodigd om bij revalidatiebehandelingen en bijeenkomsten aanwezig te zijn. Dit wordt vanuit het revalidatiecentrum op verschillende manieren ondersteund. De naaste krijgt informatie, leert vaardigheden en wordt betrokken bij het stellen van prioriteiten tijdens de revalidatie. Bij de dwarslaesie-afdelingen bestond het SRP uit de volgende drie onderdelen:

 • Het screenen van naasten middels het afnemen van een korte vragenlijst gericht op stemming (symptomen van angst en depressie) en ervaren zorglast bij naasten bij de start van de klinische revalidatieperiode
 • Naasten worden middels een afsprakenkaart uitgenodigd om aanwezig te zijn bij verschillende revalidatiebehandelingen en bijeenkomsten (combigesprek/voorzieningsgesprek, teambespreking, Samen Revalideren Dag (SRD) en de voorlichtingsbijeenkomst van het ‘Weer op Weg’ programma).
 • Naasten ontvangen een nieuw ontwikkelde informatiefolder met informatie over waar naasten informatie/hulp kunnen vinden.

De evaluatie

Ter evaluatie van het SRP hebben naasten en revalidanten aan het einde van de klinische revalidatie een evaluatievragenlijst ingevuld. Daarnaast zijn interviews gehouden met 8 naasten en 7 betrokken zorgprofessionals. De resultaten van de evaluatie zijn uitgebreid beschreven in het evaluatieverslag.

Belangrijke conclusies zijn

 • Het belang van het betrekken naasten wordt onderschreven door teamleden en naasten
 • SRP biedt daarvoor een structuur
 • Naasten vinden onderdelen SRP nuttig, maar opkomst is wisselend
 • Ervaren meerwaarde van het SRP door teamleden:
  • Verwachtingsmanagement voor naasten direct bij opname
  • Direct contact met naaste
  • Systematisch meer betrekken van naasten

Aanbevelingen voor andere instellingen

 • Samen Revalideren pad biedt handvatten om naasten meer te betrekken in de revalidatie
 • Stem de uitvoering van het Samen Revalideren Pad af op de werkwijze team in het team
 • Bepaal welke onderdelen binnen het team van toegevoegde waarde zijn
 • Bedenk wie welke rol vervult, kartrekkers zijn belangrijk

Projectgroep

 • Dr. Eline Scholten (onderzoeker Kenniscentrum Revalidatie Geneeskunde Utrecht)

 • Dr. Tijn van Diemen (onderzoeker en psycholoog Sint Maartenskliniek)
 • Prof.dr. Marcel Post (onderzoeker Kenniscentrum Revalidatie Geneeskunde Utrecht)
 • Dr. Janneke Stolwijk-Swüste (revalidatiearts De Hoogstraat Revalidatie)
 • Monique Jansen (maatschappelijk werker De Hoogstraat Revalidatie)
 • Michelle Robben (maatschappelijk werker Sint Maartenskliniek)
 • Eugénie Brinkman (knowledge broker De Hoogstraat Revalidatie)
 • Anke Tichelaar (Dwarslaesie Organisatie Nederland)
 • Henriëtte van de Pol (Dwarslaesie Organisatie Nederland)

Financiering

ZonMw VIMP (verspreidings- en implementatie-impuls)

Projectplanning

2022-2023

Contact

Eline Scholten, e.scholten@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen