Betere gespreksvoering als basis voor passende zorg voor mensen met ALS, PSMA en PLS

Het doel van het project Betere gespreksvoering als basis voor passende zorg voor mensen met…

Evaluatie van een Zelfmanagement Training bij mensen met een dwarslaesie

Vanaf 2020 wordt er een zelfmanagementtraining gegeven aan klinische en poliklinische revalidanten met een dwarslaesie….

Innovatieve cognitieve diagnostiek: visie van zorgverleners

Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is er in samenwerking met de Universiteit Utrecht een vragenlijst…

Innovatieve cognitieve diagnostiek: werkgeheugen

Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is er in samenwerking met de Universiteit Utrecht een taak…

Mixed Reality in de dwarslaesierevalidatie

Het krijgen van een dwarslaesie is zeer ingrijpend. Inspirerende en stimulerende revalidatie, en voorlichting over…

Net als jij: betekenisvolle transitie informatie in de revalidatiezorg voor en door jongeren

Dit innovatieproject dat samen met jongeren wordt geleid door De Hoogstraat Revalidatie, het UMCU/WKZ en…

Neuropsychologisch onderzoek: visie van patiënten

Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is er een vragenlijst ontwikkeld die gericht is op de…

Pilot Reducept: Virtuele pijneducatie voor mensen met een dwarslaesie en pijnklachten

Reducept is een innovatieve methode van pijneducatie aan de hand van virtual reality. Als deelnemer…

Samen Revalideren Pad

Revalideren doe je niet alleen, maar samen. Het is belangrijk om ook naasten in de…

Toolkit omgaan met emoties bij dwarslaesie

Veel verpleegkundigen hebben behoefte aan meer begrip en handvatten bij het omgaan met revalidanten met…

Training ‘Samenwerking met Ervaringsdeskundigen in Onderzoek’ (SErvO)

Samenwerking met ervaringsdeskundigen in alle fases van wetenschappelijk onderzoek levert veel op. Het komt o.a….