Evaluatie van een Zelfmanagement Training bij mensen met een dwarslaesie

Vanaf 2020 wordt er een zelfmanagementtraining gegeven aan klinische en poliklinische revalidanten met een dwarslaesie. Voorheen werd een vergelijkbare training gegeven onder de naam ‘eigen regie cursus’. Deze cursus heeft nu een nieuwe opzet gekregen die gebaseerd is op de ‘Re-Inventing Yourself after Spinal Cord Injury’ (J. Coker, J. Cuthbert, J.M. Ketchum, R. Holicky, T. Huston, 2019).

Een belangrijk doel van de nieuwe training is om ‘self-efficacy’, of ‘zelfmanagement’ van de deelnemers te vergroten bij de overgang naar huis. De verwachting is dat de verschillende trainingssessies en bijbehorende (thuis)opdrachten de self-efficacy van deelnemers verhoogt. De training is nog in ontwikkeling . In de evaluatie van de zelfmanagementtraining gaan we na of de training werkzaam is en vragen we de deelnemers hoe ze de training ervaren hebben en of ze tips hebben voor verbetering.

Projectgroep

  • Projectleider: Christel van Leeuwen

  • Ondersteuning evaluatie: Heleen Kuiper
  • Cursusleiders: Sheila Gerritsen en Dim Strubbe
  • Ervaringsdeskundige: Alok Blondé
  • Zorgmanager: Mardi van Laarhoven

Projectplanning

December 2020 – december 2021

Contact

Christel van Leeuwen, c.v.leeuwen@dehoogstraat.nl