Over het KCRU

Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht (KCRU) is het onderzoeks- en innovatiecentrum van UMC Utrecht Hersencentrum en De Hoogstraat Revalidatie. Het KCRU draagt met wetenschappelijk onderzoek, innovatie- en implementatieprojecten bij aan de verbetering van de behandeling in de revalidatie. Dit doen we samen met ervaringsdeskundigen; revalidanten en naasten. Er is een nauwe samenwerking met diverse patiëntenorganisaties.

Het KCRU wordt geleid door de hoogleraar revalidatiegeneeskunde, prof. dr. Anne Visser-Meily. Hoogleraar Jan Willem Gorter leidt het onderzoek voor de kinderrevalidatie. Het wetenschappelijk onderzoek van het KCRU is ingebed in het Hersencentrum van het UMCU, met De Hoogstraat als academische werkplaats. Innovatie- en implementatieprojecten van het KCRU kunnen hun oorsprong hebben in De Hoogstraat, het UMCU of beide.

Werkterrein

Het werkterrein van het KCRU is de neurorevalidatie met aandacht voor 5 diagnoses. Elke programmalijn heeft een programmaleider:

Binnen de programmalijnen worden de onderzoeksprojecten uitgevoerd door onderzoekers in opleiding en studenten. Zij worden begeleid door de programmaleiders, of de bij het programma werkzame postdocs.
De samenhang over de verschillende diagnosegroepen wordt gezocht op thema’s. Per thema is er iemand eindverantwoordelijk:

Binnen de programmalijnen voeren we ook Innovatie- en implementatieprojecten uit. Deze hebben een relatie met de betreffende diagnosegroep en zijn bij voorkeur de spinoff van wetenschappelijke ontwikkelingen.

Producten en scholingen zijn regelmatig het resultaat van onderzoeks- en innovatieprojecten. Deze stellen we gratis of tegen lage kosten beschikbaar voor patiënten, zorgprofessionals en zorgorganisaties om zo bij te dragen aan een steeds betere revalidatiebehandeling.