Prof. dr. Marcel Post
Naam: Prof. dr. Marcel Post
Locatie: De Hoogstraat Revalidatie

Marcel Post is sinds 1995 als senior onderzoeker verbonden aan het KCRU. Binnen het KCRU is hij programmaleider van de onderzoekslijn dwarslaesierevalidatie. Zijn onderzoek richt zich op de onderwerpen kwaliteit van zorg, psychosociale factoren, maatschappelijke participatie en kwaliteit van leven van met name mensen met een dwarslaesie, en op de ontwikkeling van verschillende meetinstrumenten.

Per 1 mei 2014 is Marcel Post tevens benoemd als bijzonder hoogleraar “Revalidatiegeneeskunde, in het bijzonder revalidatie van mensen met een dwarslaesie” bij het Centrum voor Revalidatie van het UMC Groningen. Verder is hij sinds 2011 als adviseur verbonden aan het onderzoeksinstituut Swiss Paraplegic Research in Nottwil, Zwitserland.

Promotieonderzoek 1997
Living with spinal cord injury: a study in health status and life satisfaction of person with spinal cord injury.

Researchgate: www.researchgate.net/profile/Marcel_Post
Profielpagina Groningen: www.rug.nl/staff/m.w.m.post/research

Overig
Lid wetenschappelijke commissie International Spinal Cord Society, lid onderzoekscommissie Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap, associate editor Spinal Cord, section editor Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, lid editorial board Topics in Spinal Cord Injury Rehabilitation, lid Wetenschappelijke Commissie van de Vereniging van Revalidatieartsen.

Jaarverslagen Leerstoel Dwarslaesierevalidatie
Jaarverslag 2017 Leerstoel Dwarslaesierevalidatie
Jaarverslag 2016 Leerstoel Dwarslaesierevalidatie
Jaarverslag 2015 Leerstoel Dwarslaesierevalidatie

Oratie 2015
Tekst Oratie
Artikel NTR 2015-4 Van Koppenhagen – oratie Post