Procedure externe onderzoeker

Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek bij De Hoogstraat zijn procedures opgesteld voor niet-WMO-plichtig onderzoek en voor WMO-goedgekeurd onderzoek. Deze staan beschreven in het “Aanvraagformulier niet WMO-plichtig onderzoek” en “Aanvraagformulier WMO-goedgekeurd onderzoek“.

Houdt u er rekening mee dat de procedure 4-6 weken en soms langer in beslag kan nemen.
Kosten verbonden aan de uitvoering van een extern onderzoek in De Hoogstraat zijn voor rekening van de aanvrager, tenzij dit vooraf anders wordt overeengekomen.

Beschikbare downloads

Aanvraagformulier niet-WMO-plichtig onderzoek
Aanvraagformulier WMO-goedgekeurd onderzoek