Procedure externe onderzoeker

Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek bij De Hoogstraat is een procedure opgesteld. Deze staat beschreven in het document “Procedure patientgebonden wetenschappelijk onderzoek“. Wilt u mogelijk een onderzoek uitvoeren bij De Hoogstraat? Vul voor het aanvragen het “Aanvraagformulier patientgebonden wetenschappelijk onderzoek” in.

Houdt u er rekening mee dat de procedure 4-6 weken en soms langer in beslag kan nemen.
Kosten verbonden aan de uitvoering van een extern onderzoek in De Hoogstraat zijn voor rekening van de aanvrager, tenzij dit vooraf anders wordt overeengekomen.

Beschikbare downloads

Procedure patientgebonden wetenschappelijk onderzoek
Aanvraagformulier-patientgebonden-wetenschappelijk-onderzoek