Procedure onderzoeker

Voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek bij De Hoogstraat is een procedure opgesteld voor niet-WMO-plichtig onderzoek en voor WMO-goedgekeurd onderzoek. Deze staan beschreven in het “Aanvraagformulier wetenschappelijk onderzoek De Hoogstraat Revalidatie

Houdt u er rekening mee dat de procedure 4-6 weken en soms langer in beslag kan nemen.
Kosten verbonden aan de uitvoering van een extern onderzoek in De Hoogstraat zijn voor rekening van de aanvrager, tenzij dit vooraf anders wordt overeengekomen.

Beschikbare downloads

Aanvraagformulier wetenschappelijk onderzoek De Hoogstraat Revalidatie