Samenwerkingen

Het KCRU staat niet op zichzelf. We werken samen met diverse partijen en op verschillende gebieden. Zo werken de onderzoekers nauw samen met teamleden van de multidisciplinaire revalidatiebehandelteams van De Hoogstraat Revalidatie en de afdeling Revalidatie, Fysiotherapiewetenschap en Sport van UMC Utrecht om kennishiaten op te halen en kennis te brengen naar de revalidatiezorg.

In het UMCU (AZU en WKZ) wordt vooral samengewerkt met de afdelingen Neurologie en Neurochirurgie, orthopedie/traumatologie, neonatologie en oncologie.

Ook wordt in Utrecht binnen alle programmalijnen samengewerkt met:

 • Hogeschool Utrecht
 • Universiteit Utrecht

Beroerte

Er wordt samengewerkt met de regionale en landelijke patiëntenvereniging Hersenletsel.nl

Wetenschappelijke samenwerkingspartners zijn:

 • Alle academische revalidatieafdelingen, maar met name met de afd. revalidatiegeneeskunde van VUmc en Radboudumc
 • School for Mental Health and Neuroscience (MHeNS) van de Universiteit Maastricht
 • Departement psychologie van de faculteit Sociale wetenschappen, Helmholtz instituut van de Universiteit Utrecht
 • Lectoraat Leefstijl en Gezondheid en lectoraat Participatie, Zorg en Ondersteuning van de Hogeschool Utrecht

Landelijke samenwerking is er verder met de Werkgroep CVA Nederland (WCN) en het Kennisnetwerk CVA Nederland.

Cerebrale Parese

Met de CP Nederland en OuderInzicht werken we intensief samen in alle fases van onderzoek, van idee-vorming tot implementatie.

In het landelijke onderzoeksprogramma PERRIN werken we samen met de onderzoeksgroepen revalidatiegeneeskunde en kinderneurologie van VUmc, Erasmus MC en UMC Groningen en diverse revalidatiecentra.

Samen met de BOSK en de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC is CP-Net opgericht.

We participeren in de ontwikkeling van het CP-Register dat wordt geleid door de afdeling Revalidatiegeneeskunde van het Amsterdam UMC en de BOSK.

Binnen de onderzoekslijn Fysieke Gezondheid (gericht op fysieke activiteit, slaap en voeding) werken we samen met centrum voor slaapgeneeskunde Kempenhaeghe, de afdeling neonatologie en het kinderbeweegcentrum van het UMC/WKZ, Nutricia Research en Wageningen University and Research.

Internationaal bestaat een intensieve samenwerking met CanChild, Centre for Childhood Disability, McMaster University, Canada, en met PenCRU, University of Exeter, UK. Op projectbasis bestaat samenwerking met o.a. onderzoekers van Karolinska Institute,  Stockholm, Zweden; Oslo University, Noorwegen en Boston University, USA.

Spierziekten

Wetenschappelijke samenwerkingspartners zijn:

 • Afdelingen neurologie van het UMC Utrecht
 • ALS Centrum Nederland
 • AMC afdeling revalidatie geneeskunde
 • Samenwerking  met diverse ALS teams in Nederland ( AMC, UMC Groningen (revalidatiecentrum Beatrixoord, Roessingh centrum voor revalidatie, UMC Nijmegen)
 • Spierziekten Nederland ( patiëntenvereniging)
 • In Europa werken ALS-centra samen via ENCALS (European Network for the Cure of ALS). Wij participeren  in het Europese studie ALS-CarE.

Dwarslaesie

Externe samenwerking is er met de patiëntenorganisatie: Dwarslaesie Organisatie Nederland. De bijzondere leerstoel dwarslaesierevalidatie die vanwege Dwarslaesie Organisatie Nederland is ingesteld bij het Universitair Medisch Centrum Groningen wordt vanuit het KCRU ingevuld.

Op onderzoeksgebied participeren we actief in het Spinal Cord Injury OnderzoeksNetwerk Nederland (SCIONN). Dit is een netwerk van onderzoeksinstellingen, revalidatiecentra, het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap en de patiëntenorganisaties om de onderlinge samenwerking en afstemming in het dwarslaesieonderzoek in Nederland te bevorderen. We werken in het bijzonder intensief samen met de afdelingen revalidatiegeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Internationaal is er een structurele samenwerking met het onderzoeksinstituut Swiss Paraplegic Research in Zwitserland en op projectbasis met onderzoekers uit o.a. Trondheim, Leuven, Melbourne, Sydney, Ann Arbor (MI), Englewood (CO) en Chengdu.