Dr. Anita Beelen
Naam: Dr. Anita Beelen
Locatie: UMC Utrecht, Divisie Hersenen, Revalidatie, Fysiotherapiewetenschappen en Sport
Specialisme(n): neuromusculaire aandoeningen, methodologie van revalidatieonderzoek
Werkzaam sinds: 1 april 2018
Opgeleid in: bewegingswetenschappen, aangevuld met epidemiologie en statistische methoden

Telefoon: 06-38555078

Anita Beelen is senior onderzoeker en sinds april 2018 verbonden aan het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht als programmaleider van de onderzoekslijn spierziekten. Binnen dit programma richt zij zich voornamelijk op onderzoek naar het verbeteren van de revalidatiezorg voor de diagnosegroepen amyotrofische laterale sclerose (en verwante motor neuron aandoeningen zoals progressieve spinale musculaire atrofie en primaire laterale sclerose) en spinale musculaire atrofie bij zowel kinderen als volwassenen. Belangrijke thema’s binnen haar onderzoekslijn zijn eHealth, zorg voor naasten, netwerkzorg en implementatie van zorgvernieuwing.

Promotieonderzoek

Human power output and fatigue.

LinkedIn: www.linkedin.com/in/anita-beelen-60ab1510

Researchgate: www.researchgate.net/profile/Anita_Beelen