Dr. Marjolijn Ketelaar
Naam: Marjolijn Ketelaar PhD
Locatie: De Hoogstraat Revalidatie en UMCU/WKZ
Specialisme(n): Kinderrevalidatie; Family Empowerment; Patiëntenparticipatie in Onderzoek;
Opgeleid in: Bewegingswetenschappen, Neuro- en Revalidatiepsychologie

Marjolijn Ketelaar is programmaleider van de onderzoekslijn kinderrevalidatie, met specifieke aandacht voor het thema (Family) Empowerment en gezinsgerichte zorg. Het onderzoek richt zich met name op de groep van gezinnen van kinderen met Brain Based Developmental Disabilities, waaronder Cerebrale Parese (CP).

Marjolijn is als Scientist verbonden aan CanChild, Center for Childhood Disabilities Research, McMaster University, Hamilton, Canada.
In het wetenschappelijk onderzoek innovatieprojecten staat de brug tussen onderzoek en praktijk altijd centraal, en wordt nauw samengewerkt met zorgprofessionals. Actieve betrokkenheid van mensen met een beperking en hun naasten in alle fases van onderzoek is een belangrijk uitgangspunt in al haar onderzoek.

Sinds 1999 is Marjolijn de coördinator van het nationale onderzoeksprogramma PERRIN, een landelijk onderzoek naar de ontwikkeling van kinderen, jongeren en jong-volwassenen met CP.

Marjolijn is mede-oprichter en bestuurslid van CP-Net, een netwerk van zorgverleners, onderzoekers en mensen met CP waarin kennis en kunde wordt uitgewisseld voor een continue verbetering van de zorg voor mensen met CP.

Researchgate:  www.researchgate.net/profile/Marjolijn_Ketelaar

LinkedIn: www.linkedin.com/in/marjolijnketelaar

Twitter: @MarjolijnKetela