Pilot Reducept: Virtuele pijneducatie voor mensen met een dwarslaesie en pijnklachten

Reducept is een innovatieve methode van pijneducatie aan de hand van virtual reality. Als deelnemer doorloop je verschillende oefeningen met behulp van een virtual reality bril. Je krijgt hierbij uitgebreide uitleg over de werking van pijn in ons brein en lijf. Deze uitleg en de oefeningen zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten over pijneducatie, psychologie en digitale therapie. Het doel is om pijn die aanhoudt beheersbaar te maken en indien mogelijk te behandelen.

In het pilot project Reducept voor mensen met een dwarslaesie willen we zowel revalidanten in de klinische fase als in de poliklinische fase het virtuele pijneducatieprogramma laten doorlopen om beter zicht te krijgen op de haalbaarheid van het aanbieden van virtuele pijneducatie in zowel de klinische als poliklinische fase. Tevens willen we meer inzicht verkrijgen wat er mogelijk is op het gebied van preventie en behandeling van pijnklachten bij mensen met een dwarslaesie, aangezien een substantieel deel van de dwarslaesierevalidanten (ongeveer 80%) kampt met neuropathische pijnklachten die aanhouden.

Projectgroep

  • Janneke Stolwijk (revalidatiearts)

  • Marcel Post (bijzonder hoogleraar dwarslaesie)
  • Christel van Leeuwen (GZ-psycholoog en projectleider)
  • Joost Baardman (onderzoeker en AIOS)
  • Eefje v.d. Ploeg (GZ-psycholoog)
  • Tineke v.d. Veeke (GZ-psycholoog i.o.)
  • Marjon de Vreede (contactpersoon Reducept)

Projectpartners

Financiering

Projectplanning

Juni 2022 – juni 2023

Contact

Christel van Leeuwen, c.v.leeuwen@dehoogstraat.nl

Relevante links

Reducept