Toolkit omgaan met emoties bij dwarslaesie

Veel verpleegkundigen hebben behoefte aan meer begrip en handvatten bij het omgaan met revalidanten met een dwarslaesie. Dat signaleerden klinisch psycholoog Annalisa Dezarnaulds en senior maatschappelijk werker Helen Tonkin. Samen ontwikkelden zij in Australië de emotional welll-being toolkit met een bijbehorende e-learning.

De toolkit biedt verpleegkundigen handvatten bij het passend omgaan met het emotioneel functioneren bij revalidanten. Een aantal thema’s staan centraal:

 • Verlies
 • Depressie
 • Angst
 • Suïcidale gedachten
 • Moeilijk gedrag
 • Middelengebruik

De e-learning bevat voorbeelden en opdrachten die verpleegkundigen ondersteunt bij het gebruik van de toolkit. Daarnaast gaat deze e-learning ook theoretisch in op een aantal onderwerpen, waaronder aanpassing na ziekte, waardoor er meer kennis en begrip overgebracht kan worden. De emotional wellbeing toolkit is in eerste instantie gericht op de verpleegkundigen en de doelgroep dwarslaesie. Echter zijn de principes breder toepasbaar voor het behandelteam en ook bruikbaar voor andere doelgroepen.

Hoofddoelstelling: Verpleegkundigen kennis en handvatten bieden voor het signaleren van en met vertrouwen omgaan met het emotioneel functioneren van revalidanten met een dwarslaesie. De Emotional Well-being Toolkit en bijbehorende e-learning spelen de hoofdrol in het bereiken van dit doel.

Met als resultaat: Revalidanten ervaren een betere kwaliteit van leven tijdens en na de revalidatie doordat er meer aandacht is (geweest) voor hun emotioneel functioneren tijdens de gehele revalidatieperiode. Daarnaast hebben zorgmedewerkers, specifiek de verpleegkundigen van de dwarslaesie-afdeling van De Hoogstraat, meer vertrouwen gekregen in het signaleren en ondersteunen als het gaat om het emotioneel functioneren.

Projectgroep

 • Opdrachtgever: Janneke Stolwijk

 • Projectleider: Christel van Leeuwen
 • Projectgroep:
 • Marcel Post hoogleraar dwarslaesie,
 • Floris Menkveld verpleegkundig manager
 • Itske Horn Leerplein
 • Annelies Buddingh opleidingen

 • Verpleegkundigen:

 • Prisca Mulderij
 • Anna Boomsma
 • Peter Hahn

Financiering

Rapenburgrace
2 afzonderlijke giften

Projectplanning

Van 1-1-2022 tot en met 31-12-2022: Ombouwen e-learning module 1 van het Engels naar het Nederlands en aanpassen aan Nederlandse context. Daarnaast opstellen van het projectplan.]

Van 1-1-2023 tot en met 31-12-2023: Ombouwen e-learning module 2 tot en met 4 van het Engels naar het Nederlands en aanpassen aan Nederlandse context. Daarnaast ontwikkeling van fysieke training voor verpleegkundigen, 4 dagdelen