Training ‘Samenwerking met Ervaringsdeskundigen in Onderzoek’ (SErvO)

Samenwerking met ervaringsdeskundigen in alle fases van wetenschappelijk onderzoek levert veel op. Het komt o.a. de relevantie, inhoud, uitvoerbaarheid en implementatie van onderzoek ten goede. Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en onderzoekers of projectleiders is echter niet vanzelfsprekend.

Collega’s van CanChild, McMaster University Canada hebben de training Family Engagement in Research ontwikkeld, waarin onderzoekers en ervaringsdeskundigen samen aan de slag gaan, leren en ervaren samen te werken in onderzoek. Deze training is door ons vertaald en aangepast voor de Nederlandse situatie. In de periode oktober-december 2022 is de eerste 10-weekse pilot training gevolgd door 8 ervaringsdeskundigen en 8 onderzoekers.

In de training is er aandacht voor wetenschappelijke literatuur maar ook voor persoonlijke ervaringen van ervaringsdeskundigen en onderzoekers als het gaat om samenwerking in onderzoek en innovatie. Lees bijvoorbeeld de blog van Karen van Meeteren waarin zij beschrijft waarom zij als ervaringsdeskundige meedenkt in onderzoek. Of de blog van Marjolijn Ketelaar over de positieve impact die samenwerking met ervaringsdeskundigen heeft.

We gaan door met de trainingen. Meer weten over de training en volgende edities?  Kijk dan bij informatie over Partnerschap & Training.

Projectgroep

  • Marjolijn Ketelaar, projectleider/trainer

  • Maureen Bult, projectmanager/trainer
  • Karen van Meeteren, trainer
  • Carmen Kroon, trainer

Projectpartners

  • Deze training is een samenwerking van Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en CanChild

Financiering

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
UMC Utrecht, divisie hersenen
PhD program Clinical and Experimental Neuroscience, UMC Utrecht

Projectplanning

1 juni 2022 – 31 januari 2023 pilot afgerond

Contact

Marjolijn Ketelaar m.ketelaar-2@umcutrecht.nl
Maureen Bult m.k.bult-4@umcutrecht.nl

Beschikbare downloads