Training ‘Samenwerking met Ervaringsdeskundigen in Onderzoek’ (SErvO)

Samenwerking met ervaringsdeskundigen in alle fases van wetenschappelijk onderzoek levert veel op. Het komt o.a. de relevantie, inhoud, uitvoerbaarheid en implementatie van onderzoek ten goede. Samenwerking tussen ervaringsdeskundigen en onderzoekers of projectleiders is echter niet vanzelfsprekend.

Collega’s van CanChild, McMaster University Canada hebben de training Family Engagement in Research ontwikkeld, waarin onderzoekers en ervaringsdeskundigen samen aan de slag gaan, leren en ervaren samen te werken in onderzoek. Deze training is door ons vertaald en aangepast voor de Nederlandse situatie. Begin oktober 2022 is deze 10-weekse online training als een pilot gestart met 8 ervaringsdeskundigen en 8 onderzoekers.

Projectgroep

  • Marjolijn Ketelaar, projectleider/trainer

  • Maureen Bult, projectmanager/trainer
  • Karen van Meeteren, trainer
  • Carmen Kroon, trainer

Projectpartners

  • Deze training is een samenwerking van Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en CanChild

Financiering

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
UMC Utrecht, divisie hersenen
PhD program Clinical and Experimental Neuroscience, UMC Utrecht

Projectplanning

1 juni 2022 – 31 januari 2023

Contact

Marjolijn Ketelaar m.ketelaar-2@umcutrecht.nl
Maureen Bult m.k.bult-4@umcutrecht.nl

Beschikbare downloads