Net als jij: betekenisvolle transitie informatie in de revalidatiezorg voor en door jongeren

Dit innovatieproject dat samen met jongeren wordt geleid door De Hoogstraat Revalidatie, het UMCU/WKZ en onderzoeksbureau Kalsbeek Impact met financiering van het AGIS Innovatiefonds richt zich op jongeren met spina bifida, cerebrale parese (CP) en een aanlegstoornis of amputatie van het been.

Deze jongeren maken rond hun 18e jaar de transitie naar volwassenenzorg. In deze transitiefase is het belangrijk dat jongeren zich eigenaar gaan voelen over hun eigen gezondheid en zelfstandig gaan handelen in hun zorgproces. Betekenisvolle informatie die zorgt voor verbinding kan hierbij helpen. Daarbij is het nodig dat zij voorbeelden zien die “net als zij” zijn, en dat vorm en inhoud aansluiten bij hun belevingswereld. Het beoogde effect van het ‘Net als jij’ informatiemateriaal, dat ontwikkeld is voor én door de doelgroep, is dat het optimaal aansluit en herkenning geeft. Zodat het gesprek tussen ouders en jongeren en tussen jongeren en zorgverleners op gang gebracht wordt. Met als doel vergroting van autonomie en eigen regie bij jongeren en dat zij soepeler de transitiefase doorkomen.

Projectgroep

  • Dr. Iris van Wijk (inhoudelijk projectleider)

  • Dr. Marjolein Verhoef

  • Prof.dr. Jan-Willem Gorter

  • Kai-Lin van Berkel (jongere)

  • Kim van Rooij (jongere)

  • Veronique Visser (jongere)

  • Cecilia Kalsbeek (organisatorisch projectleider Kalsbeek Impact)

Projectpartners

Onderzoeksinstituut

CanChild
McMaster University, Ontario, Canada

Financiering

Agis Innovatiefonds

Projectplanning

september 2020 – maart 2022.

Contact

Iris van Wijk, i.v.wijk@dehoogstraat.nl

Relevante links

www.netalsjij.nl