Innovatieve cognitieve diagnostiek: visie van zorgverleners

Vanuit het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht is er in samenwerking met de Universiteit Utrecht een vragenlijst ontwikkeld die gericht is op de (potentiële) meerwaarde van een digitaal neuropsychologisch onderzoek (dNPO).

De laatste jaren zijn er veel ontwikkelingen op het gebied van digitalisatie in de gezondheidszorg. Ook op het gebied van de neuropsychologische diagnostiek wordt er steeds meer onderzoek gedaan naar mogelijkheden van een dNPO. Vanuit deze onderzoeken wordt er geschreven over de voordelen van een dNPO ten opzichte van een conventioneel pen-en-papier onderzoek. Toch is er mogelijk ook een aantal nadelen die zeker ook uitgezocht moeten worden.  De huidige enquête is erop gericht om verschillende visies ten aanzien van een dNPO in kaart te brengen.

Projectgroep

  • Dr. Tanja Nijboer, hoofdonderzoeker/projectleider, KCRU

  • Tom Biemans, MSc, neuropsycholoog, Universiteit Utrecht
  • Cindy van de Moosdijk, MSc, neuropsycholoog, GZ psycholoog, De Hoogstraat
  • Ellen Agterhof, MSc, revalidatiearts, De Hoogstraat
  • Prof. Anne Visser-Meily, revalidatiearts, UMCU/KCRU

Projectpartners

Projectplanning

Januari 2021-december 2021

Relevante links

Enquête voor zorgverleners: survey.uu.nl/jfe/form/SV_6stJf8spkhXgLUG