POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten

 

Steun van naasten is voor revalidanten van groot belang om in het dagelijkse leven te kunnen functioneren en is vaak een voorwaarde om naar huis te kunnen. Veel partners en kinderen van mensen met beperkingen ervaren echter een hoge zorglast. Vanwege veranderingen en bezuinigingen in de thuiszorg zal de druk op familieleden om zorg op zich te nemen alleen maar toenemen. Het doel van het onderzoek is om de revalidatiebehandeling meer gezinsgericht te maken zodat de revalidant en zijn gezin beter voorbereid worden op het leven na de revalidatie in het revalidatiecentrum.

In dit project onderzoeken we wat risicofactoren zijn voor revalidanten en hun mantelzorger voor problemen in het functioneren in de thuissituatie op de lange termijn. Daarnaast onderzoeken we of extra begeleiding van maatschappelijk werk revalidanten en hun mantelzorger kan helpen om thuis beter te functioneren. Deze extra begeleiding bestaat uit drie bijeenkomsten: een startbijeenkomst, een toekomstberaad en een afsluitende bijeenkomst. Het project wordt uitgevoerd bij hersenletsel-, amputatie- en dwarslaesieteams in meerdere revalidatiecentra in Nederland.

Projectgroep

 • Drs. Eline Scholten (promovendus)

 • Dr. Marjolijn Ketelaar
 • Prof. dr. Marcel Post
 • Prof. dr. Anne Visser-Meily

Projectpartners

 • De patiëntenverenigingen KorterMaarKrachtig (amputatie), Dwarslaesie Organisatie Nederland en Hersenletsel.nl

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

 •  

Financiering

 

ZonMW Revalidatie Programma III: Fonds NutsOhra en het Revalidatiefonds

 

 

 

 

Projectplanning

1-4-2015 – 1-10-2019

Contact

Eline Scholten, e.scholten@dehoogstraat.nl

030-256 1328

Deelnemende instellingen

Het onderzoek wordt uitgevoerd in verschillende Nederlandse revalidatiecentra: De Hoogstraat Revalidatie (Utrecht), UMCG Revalidatiecentrum Beatrixoord (Haren), Revalidatiecentrum Revant (Breda), Roessingh Revalidatie (Enschede), SintMaartenskliniek (Nijmegen), Revalidatiecentrum Merem/De Trappenberg (Huizen) en Revalidatiecentrum Friesland. Het aantal deelnemende revalidatiecentra wordt naar verwachting verder uitgebreid.