Psychologische screening voor revalidanten met een dwarslaesie

Een dwarslaesie heeft vaak grote invloed op het lichamelijk functioneren. Een dwarslaesie kan ook invloed hebben op het mentale functioneren. Post-traumatische stress stoornis en stemmingsklachten komen vaker voor bij mensen met een dwarslaesie. Het niet tijdig (h)erkennen van zulke klachten en mogelijk risico verhogende persoonlijke factoren, kan een negatief of belemmerend effect hebben op het revalidatieproces. Daarom is het van belang dat aanwezige psychische klachten bij dwarslaesie revalidanten vroegtijdig gesignaleerd worden en- passende aandacht krijgen. Deze aandacht kan starten met de implementatie van een psychologische screening. Afname van de screening is nu al onderdeel van de reguliere zorg en vindt plaats rondom opname en ontlsag.

We verwachten dat de implementatie van de psychologische screening positief zal bijdragen aan;
– tijdige herkenning van psychologische problematiek,
– meer gerichte inzet van de behandelcapaciteit van de psychosociale disciplines,
– vergroten van signalering en bewustwording van psychische klachten bij de overige disciplines van het revalidatieteam.

Projectgroep

 • Prof. dr. M.W.M. Post
  Eindverantwoordelijk onderzoeker
  Bijzonder hoogleraar dwarslaesierevalidatie
  De Hoogstraat Revalidatie

  Drs. Jos Dekkers
  Opdrachtgever
  Voorzitter Dwarslaesie Organisatie Nederland
  Ervaringsdeskundige

  MSc. Heleen Kuiper
  Onderzoeker en verpleegkundige
  De Hoogstraat Revalidatie

  Dr. Christel van Leeuwen
  Dagelijkse begeleider, onderzoeker, GZ-psycholoog
  De Hoogstraat Revalidatie

Projectpartners

 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)
  Patiƫntenfederatie Nederland
  Werkgroep Psychologie van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap

Projectplanning

1-2-2018 t/m 31-1-2020

Contact

Heleen Kuiper, h.kuiper@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

– Adelante (Hoensbroek)
– Beatrixoord (Haren)
– Heliomare (Wijk aan Zee)
– De Hoogstraat (Utrecht)
– Reade (Amsterdam)
– Rijndam (Rotterdam)
– Het Roessingh (Enschede)
– St. Maartenskliniek (Nijmegen)