Psychologische screening voor revalidanten met een dwarslaesie

Een dwarslaesie heeft vaak grote invloed op het lichamelijk functioneren. Een dwarslaesie kan ook invloed hebben op het mentale functioneren. Post-traumatische stress stoornis en stemmingsklachten komen vaker voor bij mensen met een dwarslaesie. Het niet tijdig (h)erkennen van zulke klachten en mogelijk risico verhogende persoonlijke factoren, kan een negatief of belemmerend effect hebben op het revalidatieproces. Daarom is het van belang dat aanwezige psychische klachten bij dwarslaesie revalidanten vroegtijdig gesignaleerd worden en- passende aandacht krijgen. Deze aandacht kan starten met de implementatie van een psychologische screening. Afname van de screening is nu al onderdeel van de reguliere zorg en vindt plaats rondom opname en ontslag.

We verwachten dat de implementatie van de psychologische screening positief zal bijdragen aan;
– tijdige herkenning van psychologische problematiek,
– meer gerichte inzet van de behandelcapaciteit van de psychosociale disciplines,
– vergroten van signalering en bewustwording van psychische klachten bij de overige disciplines van het revalidatieteam.

Projectgroep

 • Prof. dr. M.W.M. Post

 • Eindverantwoordelijk onderzoeker
 • Bijzonder hoogleraar dwarslaesierevalidatie
 • De Hoogstraat Revalidatie

 • Drs. Jos Dekkers

 • Opdrachtgever
 • Voorzitter Dwarslaesie Organisatie Nederland
 • Ervaringsdeskundige

 • MSc. Heleen Kuiper

 • Onderzoeker en verpleegkundige
 • De Hoogstraat Revalidatie

 • Dr. Christel van Leeuwen

 • Dagelijkse begeleider, onderzoeker, GZ-psycholoog
 • De Hoogstraat Revalidatie

Projectpartners

 • Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)

 • Patiëntenfederatie Nederland
 • Werkgroep Psychologie van het Nederlands-Vlaams Dwarslaesie Genootschap

Projectplanning

1-2-2018 t/m 31-12-2021

Contact

Heleen Kuiper, h.kuiper@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

– Adelante (Hoensbroek)
– Beatrixoord (Haren)
– Heliomare (Wijk aan Zee)
– De Hoogstraat (Utrecht)
– Reade (Amsterdam)
– Roessingh (Enschede)
– Sint Maartenskliniek (Nijmegen)