Internationale dwarslaesie enquete (InSCI)

InSCI: een wereldwijde studie naar de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie

De International Spinal Cord Injury Survey (InSCI) is een enquête naar de gezondheid, het functioneren en het welbevinden, en persoonlijke en omgevingsfactoren die daarop van invloed zijn. De enquête moet gegevens opleveren die bruikbaar zijn voor zorgverlenders en patiëntenorganisaties om de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie wereldwijd te verbeteren. Het project is een samenwerking tussen de Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de internationale organisaties voor revalidatie (ISPRM) en dwarslaesie (ISCoS), en wordt geleid door Swiss Paraplegic Research. In Nederland doen ook Rijndam Revalidatie en het Universitair Medisch Centrum Groningen deel aan dit project.

Projectgroep

 • Prof. dr. Marcel Post, hoogleraar dwarslaesierevalidatie, projectleider
  Dr. Karin Postma, fysiotherapeut/onderzoeker Rijndam, projectcoördinator
  Drs. Frans Penninx, bestuurslid Dwarslaesie Organisatie Nederland, lid projectgroep
  Jos Dekkers, voorzitter Dwarslaesie Organisatie Nederland, lid projectgroep
  Dr. Rita van den Berg, associate professor EUR, lid projectgroep
  Prof.dr. Henk Stam. hoogleraar revalidatiegeneeskunde EUR, lid projectgroep

Projectpartners

 • Erasmus Universiteit Rotterdam
  Swiss Paraplegic Research

Projectplanning

1-1-2017 t/m 31-12-2018

Contact

Marcel Post, m.post@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

Rijndam Revalidatie
Universitair Medisch Centrum Groningen
27 internationale centra en instellingen