Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan het zichtbaar maken van de kwaliteit en toegevoegde waarde van de revalidatie.

Dit hele onderzoeksproject zal worden uitgevoerd in zes jaar tijd en bestaat uit verschillende fasen. Het doel van het gehele onderzoek is om een meetinstrument te ontwikkelen, dan wel samen te stellen uit reeds bestaande vragenlijsten, voor het meten van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiëntenzorg en kwaliteitsverbetering realiseren op instellingsniveau. Het zal zo ontwikkeld worden dat het gebruikt kan worden voor alle volwassenen die in revalidatiebehandeling zijn, klinisch dan wel poliklinisch. Binnen de revalidatiesector bestaan zeven hoofdgroepen voor diagnoses waarbinnen alle diagnoses en behandeldoelen vallen. Alle zeven de diagnose groepen zullen worden meegenomen in dit onderzoek. Veel van deze diagnosegroepen worden meegenomen in dit onderzoek.

In 2022 is MUREVAN deel 1 afgerond en is er een selectie van generieke meetinstrumenten samengesteld. Deze selectie is tevens aangevuld om aan te sluiten bij de ontwikkelingen binnen Stichting Revalidatie Impact en Programma Uitkomstgerichte Zorg. In 2023 is MUREVAN deel 2 van start gegaan. Het project zal zich nu richten op de betrouwbaarheid en validiteit van de selectie meetinstrumenten. Met de uitkomsten kunnen we hopelijk aantonen waar de kwaliteit en toegevoegde waarde van de revalidatie ligt.

Het laatste nieuws over dit project is te lezen in nieuwsbrief 6 – mei 2022.
Wilt u op de hoogte blijven van de uitkomsten van dit onderzoek? Meld u zich dan hier aan voor de nieuwsbrief.

Projectgroep

 • Prof. dr. M.W.M. Post

 • Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily
 • Dr. E.W.M. Scholten
 • Dr. J.A. de Graaf
 • Drs. B.M.P. Mourits (promovendus)

 •  

 • Begeleidingscommissie

 • Prof. dr. J.M.A. Visser-Meily (Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Revalidatie);

 • Prof. dr. V. de Groot (Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam);
 • Prof. dr. M.F. Reneman (Universitair Medisch Centrum Groningen);
 • Drs. M. Lindhout (Patiëntenvereniging Hersenletsel Nederland);
 • Dr. J.W. Meijer (De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht);
 • Prof. dr. C.A.M. van Bennekom (Revalidatiecentrum Heliomare, Wijk aan Zee)

Projectpartners

 • Heliomare en UMCG

Financiering

ZonMW

Projectplanning

MUREVAN deel 2: 1-1-2023 – 1-12-2025

Contact

Bianca Mourits, b.mourits@dehoogstraat.nl

 

 

 

Deelnemende instellingen

De Hoogstraat Revalidatie
Universitair Medisch Centrum Utrecht
St. Antonius Ziekenhuis
Libra Revalidatie & Audiologie
Maasstad Ziekenhuis
CIR Revalidatie
Revalidatiecentrum Heliomare
Revant Medisch Specialistische Revalidatie
Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)
Amsterdam UMC
Tolbrug Specialistische Revalidatie
MEREM
Basalt
Sint Maartenskliniek