Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan het zichtbaar maken van de kwaliteit en toegevoegde waarde van de revalidatie.

Dit hele onderzoeksproject zal worden uitgevoerd in zes jaar tijd en bestaat uit verschillende fasen. Het doel van het gehele onderzoek is om een meetinstrument te ontwikkelen, dan wel samen te stellen uit reeds bestaande vragenlijsten, voor het meten van zelfredzaamheid, participatie, eigen regie en kwaliteit van leven. Het instrument moet ingezet kunnen worden in individuele patiëntenzorg en kwaliteitsverbetering realiseren op instellingsniveau. Het zal zo ontwikkeld worden dat het gebruikt kan worden voor alle volwassenen die in revalidatiebehandeling zijn, klinisch dan wel poliklinisch. Binnen de revalidatie sector bestaan zeven hoofdgroepen voor diagnoses waarbinnen alle diagnoses en behandeldoelen vallen. Alle zeven de diagnose groepen zullen worden meegenomen in dit onderzoek.

Wilt u op de hoogte blijven van de uitkomsten van dit onderzoek, vul dan hieronder uw emailadres in:

Projectgroep

  • Prof. dr. M.W.M. Post

  • Prof. dr. C.A.M. van Bennekom (Heliomare)
  • Dr. E. Scholten
  • T. Mol, MSc. (promovendus)

Projectpartners

  • Heliomare en UMCG

Financiering

ZonMW

Projectplanning

1-5-2018 – 1-5-2022

Contact

Tanja Mol, t.mol@dehoogstraat.nl

 

 

Deelnemende instellingen

Universitair Medisch Centrum Utrecht, afdeling Revalidatie;
Vrije Universiteit Medisch Centrum Amsterdam;
Revalidatiecentrum Revant West-Brabant en Zeeland;
SBH Nederland;
CP Nederland;
Landelijk Steunpunt (Mede)Zeggenschap (LSR): voor medezeggenschap en zeggenschap van cliënten en voor de kwaliteit van de zorg;
Dwarslaesie Organisatie Nederland (DON)