Toepasbaarheid van een meetinstrument: de AO Spine PROST

De AO Spine PROST (Patient Reported Outcome Spine Trauma), een meetinstrument, is gemaakt om functioneren van mensen met een complete en traumatische dwarslaesie te meten. Deze wordt internationaal gebruikt en nu gevalideerd voor iedereen met een dwarslaesie. Dus ook voor mensen met een niet-complete en niet-traumatische dwarslaesie. Na gesprekken met oud-revalidanten en een internationale online vragenlijst onder professionals zijn er wijzigingen voorgesteld om de lijst beter toepasbaar te maken voor de hele doelgroep. De volgende stap is om deze aangepaste vragenlijst opnieuw te valideren. Dit doen we opnieuw internationaal.

Projectgroep

  • Projectleider: S. Sadiqi, MD, PhD

  • F.C. Öner, MD, PhD
  • M.W.M. Post, PhD
  • A.J. Hakbijl-van der Wind, MSc
  • S.P.J. Muijs, MD, PhD

Financiering

AO Spine International

Projectplanning

1-1-2020 tot 31-12-2024

Contact

Aline Hakbijl-van der Wind, a.v.d.wind@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

Sint Maartenskliniek, Nijmegen
Rijndam Revalidatie, Rotterdam
National Trauma Research Institute, Monash University
Vancouver Coastal Health