Meerwaarde van revalidatie in kaart brengen door het meten van uitkomsten

In de revalidatie werken revalidanten hard aan de persoonlijke doelen en herstel om uiteindelijk weer zo optimaal mogelijk te functioneren. Het revalideren bestaat niet alleen uit fysiek trainen, maar vaak ook uit het leren omgaan met de blijvende beperkingen en ervaren van de mogelijkheden die er nog wel zijn, wat allemaal bijdraagt aan het verbeteren van kwaliteit van leven en participatie.

Met het MUREVAN (Meten van Revalidatie Uitkomsten in Nederland) project gaan we bekijken hoe we al deze verschillende uitkomsten goed kunnen meten om inzicht te krijgen in de revalidatie. Uiteindelijk hopen we hiermee de kwaliteit en meerwaarde van de revalidatiezorg in Nederland zichtbaar te maken. Het MUREVAN project is een lopend project met verschillende fasen.

In de eerste fase is er een keuze gemaakt welke domeinen we moeten meten in de revalidatie en daarna een selectie gemaakt van generieke patiënt gerapporteerde vragenlijsten die deze domeinen meten. De gekozen vragenlijsten meten de belangrijkste revalidatie uitkomsten, zoals o.a. participatie, kwaliteit van leven, eigen regie en fysiek functioneren.

Begin 2023 zijn we gestart met de tweede fase, waarin we de selectie van vragenlijsten testen op test-hertest betrouwbaarheid en responsiviteit bij de verschillende hoofddiagnosegroepen in 11 deelnemende revalidatiecentra en ziekenhuizen. Naast dit onderzoek gaat er ook een kwalitatief onderzoek lopen over het gebruik van vragenlijsten in de zorg door middel van interviews en focusgroepen met zorgverleners.

Doel/vraagstelling

Er zijn verschillende vraagstellingen die beantwoord kunnen worden met behulp van de gegevens uit het MUREVAN project, bijvoorbeeld:

– Welke verschillen zijn er tussen diagnosegroepen op de verschillende revalidatiedomeinen bij aanvang van de revalidatie?

– Welke verschillen zien we in uitkomsten van de vragenlijsten tussen poliklinische revalidatie en klinische revalidatie?

– Een zelfontwikkelde vragenlijst over zelfredzaamheid vergelijken met de EuroQoL vragenlijst;

– Verder validering van de zelfontwikkelde vragenlijst over eigen regie (SeRA): verkorte vragenlijst of uitkomsten van subdomeinen binnen eigen regie;

– Andere vraagstellingen zijn ook mogelijk.

Soort project

De student kan gebruik maken van reeds bestaande dataverzameling van de eerste fase of de (gedeeltelijke) verzamelde data van de tweede fase van het MUREVAN project voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag/schrijven van een scriptie. De data bestaat voornamelijk uit de uitkomsten van patiënt gerapporteerde vragenlijsten op het gebied van participatie, kwaliteit van leven, eigen regie en fysiek functioneren/zelfredzaamheid.

Daarnaast vragen we de student om mee te helpen bij het lopend onderzoek, bijvoorbeeld bij het includeren van patiënten, patiënten helpen bij het invullen van vragenlijsten en de student kan daarnaast ook meehelpen bij het opzetten/uitvoeren van het kwalitatieve onderzoek.

Gewenste studierichting

Gezondheidswetenschappen, sociale wetenschappen, maatschappijwetenschappen, (neuro)psychologie, geneeskunde e.d.

Duur

In overleg, minimaal 3 maanden (vanaf september 2024)

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie en/of UMC Utrecht

Contactpersoon

Bianca Mourits, b.mourits@dehoogstraat.nl/b.m.p.mourits@umcutrecht.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.