Zelfmanagement en eigen regie in dwarslaesierevalidatie (ZELF DOEN)

Dit project is afgerond

Zelfmanagement en Eigen regie op het Leven tijdens en na de First Dwarslaesie OpnamE in Nederland (ZELF DOEN)

Een dwarslaesie is een complexe aandoening met verschillende gevolgen op lichamelijk, mentaal en sociaal gebied. Het is niet voor iedereen eenvoudig om na een dwarslaesie het leven, al dan niet in gewijzigde vorm, weer op te pakken. In dit project werd onderzocht hoe revalidatiecentra mensen die net een dwarslaesie hebben ondersteunen in hun zelfmanagement (goed omgaan met de consequenties van de dwarslaesie) en hoe het vertrouwen in het omgaan met de gevolgen van de dwarslaesie zich ontwikkelde.

Dit gebeurde in een prospectief cohort onderzoek waarin in totaal 285 mensen met een dwarslaesie vanaf hun eerste opname in het revalidatiecentrum gedurende de klinische revalidatieperiode en het eerste jaar na ontslag werden gevolgd. Alle acht Nederlandse revalidatiecentra met een dwarslaesiespecialisatie werkte aan dit onderzoek mee.
De inclusie van mensen met een dwarslaesie is volgens schema verlopen en eind 2017 afgesloten. De vervolgmetingen zijn in de zomer van 2019 afgerond.

Op 30 september 2020 promoveerde Tijn van Diemen op dit onderwerp met zijn proefschrift Self-management, self-efficacy, and secondary health

 

Projectgroep

 • Tijn van Diemen, onderzoeker

 • Prof.dr. M.W.M. Post, projectleider, promotor
 • Prof.dr. J.H.B. Geertzen (UMCG), promotor

Projectpartners

 • Dwarslaesie Organisatie Nederland

 • Revalidatiecentrum Heliomare Wijk aan Zee
 • Reade Revalidatie, Amsterdam
 • Rijndam Revalidatiecentrum, Rotterdam
 • Roessingh Centrum voor revalidatie, Enschede
 • De Hoogstraat Revalidatie
 • UMCG Centrum voor Revalidatie
 • Sint Maartenskliniek, Nijmegen
 • Adelante Zorggroep, Heerlen

Onderzoeksinstituut

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Universitair Medisch Centrum Groningen

Financiering

 

 

 

 

 

 

Projectplanning

1-5-2015 – 1-5-2020

Contact

Marcel Post, m.post@dehoogstraat.nl