Datum van publicatie:

Promotie: Ilona de Rooij

Titel proefschrift: Walking in relation to participation after stroke; is virtual reality training of added value?

Promotor: prof.dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily

Copromotoren: dr. I.G.L. (Ingrid) van de Port, dr. J.W.G. (Jan-Willem) Meijer

Wanneer: dinsdag 7 december 2021 10.15-11.15 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht en digitaal via de livestream (volgt later op de website van de UU).

 

Samenvatting

In Nederland krijgen jaarlijks ongeveer 40.000 mensen een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding). Een beroerte kan leiden tot ernstige beperkingen in lichamelijke en mentale functies. Deze beperkingen kunnen zorgen voor problemen met lopen. Ook mensen die na een beroerte zelfstandig kunnen lopen (eventueel met hulpmiddelen), ervaren vaak nog beperkingen bij activiteiten in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld in werk, huishoudelijke taken en hobby’s. In haar proefschrift geeft Ilona de Rooij inzicht in de problemen die mensen na een beroerte ervaren met lopen én hoe dit samenhangt met beperkingen in dagelijkse activiteiten. Ook gaat zij in op de rol van virtual reality in de revalidatie.

Virtual reality

Verschillende aspecten van het lopen zijn belangrijk in het dagelijks leven. Bijvoorbeeld het aanpassen van de manier waarop je loopt aan verschillende situaties en je omgeving. Denk hierbij aan ongelijke trottoirs, opstapjes of andere obstakels tijdens het lopen.Ook wanneer we tijdens het lopen een gesprek willen voeren of boodschappen willen dragen vraagt dat om aanpassingen van het lopen. Om het lopen te verbeteren wordt tijdens revalidatie steeds vaker training met virtual reality (VR) aangeboden. VR-systemen zoals de GRAIL (een interactieve loopband: Gait Real-time Analysis Interactive Lab), creëren een uitdagende en ook veilige omgeving waarin situaties uit het dagelijks leven worden nagebootst.

Verbetering in lopen

De onderzoeken in dit proefschrift laten zien dat VR-training veilig en praktisch goed uitvoerbaar is. Mensen na een beroerte beoordelen de training erg positief. Daarnaast zorgt VR-training voor een verbetering van het lopen en ervaren zij minder beperkingen in het dagelijks leven. Gedurende de VR-training gingen mensen gemiddeld meer vooruit dan tijdens een looptraining zonder VR, maar dit verschil was niet groot (statistisch niet significant). VR-training is een waardevolle aanvulling op de huidige trainingsvormen, vanwege extra mogelijkheden in het verbeteren van het lopen. Het inzetten van de training tijdens de revalidatie is een overweging waard op basis van de mogelijkheden, doelen en wensen van de patiënt.

Meer informatie is hier te vinden.

Is training met virtual reality van toegevoegde waarde na een beroerte?