Datum van publicatie:

Promotie: J.A. (Joris) de Graaf

Titel proefschrift: Participation after stroke: Towards personalized care

Promotor: prof. dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily, prof. dr. M.W.M. (Marcel) Post

Copromotoren: dr. V.P.M. (Vera) Schepers

Wanneer: dinsdag 30 november 2021 16.15-17.15 uur

Locatie: alleen via de livestream

Samenvatting

Dit proefschrift gaat over de participatie uitkomsten van mensen na een beroerte. Participatie is gedefinieerd als iemands betrokkenheid in een levenssituatie, en heeft onder andere betrekking op de dagelijkse activiteiten en sociale relaties van mensen. Revalidatie na een beroerte heeft als hoofddoel om participatie te bevorderen. Om participatie van mensen na een beroerte verder te kunnen verbeteren, is er meer kennis nodig over het beloop van participatie na een beroerte en over de factoren die participatie beïnvloeden. De resultaten van dit proefschrift laten het belang zien van tijdige screening op factoren die participatie na een beroerte op de lange termijn nadelig beïnvloeden (zoals stemmingsproblematiek, de afwezigheid van adaptieve psychologische factoren, een inactieve leefstijl, en de aanwezigheid van cognitieve klachten), zodat behandelbare factoren in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden, en de follow-up verlengd kan worden voor mensen die een verhoogd risico lopen op langdurige participatieproblemen na een beroerte.

Verder hebben we onderzocht hoe we participatie en gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven het beste kunnen meten bij mensen na een beroerte door middel van patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs), met als doel om meer inzicht te verkrijgen in de participatieproblemen waar mensen na een beroerte tegen aanlopen. Op basis van de resultaten luidt ons advies om de toepassing van deze patiënt-gerapporteerde uitkomstmaten (zoals de EQ-5D-5L, PROMIS-10 en USER-P) bij mensen na een beroerte verder uit te breiden (zowel in de zorg, het wetenschappelijk onderzoek als bij kwaliteitsregistraties), zodat er beter aangesloten kan worden bij de individuele waarden en ervaringen van mensen na een beroerte.

Het proefschrift is op te vragen bij Joris de Graaf, J.A.deGraaf-5@umcutrecht.nl

Aandacht voor participatie na een beroerte