PERRIN: Next Step

Het longitudinale onderzoeksprogramma PERRIN heeft de afgelopen jaren veel nieuwe kennis opgeleverd over de ontwikkeling van het dagelijks functioneren en participatie van kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met CP in de leeftijd van 1-34 jaar. Deze kennis is onder te verdelen in drie onderdelen: (1) ontwikkelingscurves voor verschillende levensgebieden zoals communicatie, dagelijks functioneren en sociaal functioneren, voor verschillende subgroepen o.b.v eenvoudige classificaties, (2) predictoren van lange termijn functioneren (3) ervaringen van jongeren met CP en ouders van kinderen met CP.

Het doel van het project PERRIN Next Step is om de beschikbare wetenschappelijke kennis over ontwikkeling van kinderen en jongeren met CP op verschillende levensgebieden van het dagelijks functioneren en maatschappelijke participatie, toegankelijk en toepasbaar te maken voor medisch specialisten, andere professionals, ouders van kinderen met CP, en jongeren en volwassenen met CP en hun naasten. Toegankelijke kennis maakt gezamenlijke besluitvorming mogelijk en faciliteert de juiste zorg op het juiste moment.

Op de hoogte blijven van dit project? Meld je hier aan voor de nieuwsbrief

 

 

Projectgroep

  • Dr. Marjolijn Ketelaar (projectleider, KCRU)

  • Dr. Jeanine Voorman (voorzitter, KCRU en WKZ)
  • Dr. Maureen Bult-Mulder (projectmanager, KCRU)
  • Drs. Marike Willems-op het Veld (patiëntvertegenwoordiger, CP Nederland)

Projectplanning

september 2020 – september 2023

Contact

Maureen Bult -Mulder, m.bult@dehoogstraat.nl