Datum van publicatie:

Promotie: E.C.C. (Eline) van Lieshout

Titel proefschrift: Neurorehabilitation for upper limb recovery after stroke; the use of non-invasive brain stimulation

Promotoren: prof. dr. R.M. (Rick) Dijkhuizen, prof. dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily

Copromotor: dr. H.B. (Bart) van der Worp

Wanneer: dinsdag 23 maart 2021 14.30 – 15.30 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht. De ceremonie vindt online plaats.

 

Samenvatting

Hoewel de behandelmogelijkheden van een beroerte (herseninfarct of hersenbloeding) de afgelopen jaren sterk zijn verbeterd houdt ongeveer de helft van de patiënten op de lange termijn last van een verminderde functie van een arm. De gevolgen hiervan voor het dagelijks functioneren zijn aanzienlijk. Helaas zijn er momenteel geen effectieve revalidatiebehandelingen die het herstelvermogen van de hersenen kunnen bevorderen en de motorische functie van de aangedane arm kunnen verbeteren.

Kennis van het herstel van armfunctie na een beroerte is van belang voor de ontwikkeling van nieuwe revalidatie (herstelbevorderende) behandelingen. Dit proefschrift richt zich op de waarde van diverse metingen van armfunctie bij patiënten en in diermodellen, en benadrukt het belang van gestandaardiseerde sets en meetmomenten van uitkomstmaten, inclusief zelfrapportages.

Het proefschrift richt zich ook op het gebruik van niet-invasieve hersenstimulatie, een veelbelovende methode voor het bevorderen van herstel tijdens het revalidatieproces. Het in dit proefschrift beschreven onderzoek suggereert dat het tijdstip van de start van deze behandeling na een beroerte bepalend is voor het resultaat. Een vroege start van de hersenstimulatie (binnen één maand) lijkt de kans op verbetering van armfunctie te verhogen. Tevens blijkt dat patiënten die hersenstimulatiebehandeling ondergaan dit als prettig, comfortabel en effectief ervaren. Deze ervaringen kunnen bijdragen aan het ontwikkelen en implementeren van hersenstimulatie in de klinische praktijk.

Magnetische stimulatie inzetten voor herstel van armfunctie na een beroerte