Datum van publicatie:

Op 6 september jl. is de campagne Samen Beslissen van start gegaan. Samenwerking is een belangrijk onderwerp bij het KCRU. Zo doen we o.a. onderzoek naar samenwerking met ouders in de kinderrevalidatie. Marjolijn Ketelaar is senior onderzoeker op het thema Family Empowerment.

Centraal in de revalidatie staat het optimaliseren van zelfredzaamheid, eigen regie en participatie in de maatschappij. Voor kinderen zijn de ouders, het gezin, de context waarbinnen het kind opgroeit, zich ontwikkelt. Daarom is samenwerking met ouders in de kinderrevalidatie cruciaal.

Onderzoek laat zien dat ouders en professionals vaak verschillende perspectieven hebben op samenwerking. En daarnaast weten we dat er grote verschillen zijn tussen ouders (en tussen zorgprofessionals). Samenwerking is dus niet altijd vanzelfsprekend of makkelijk. Met het doel samen, in partnerschap, de ontwikkeling van het kind te ondersteunen, hoe ga je dan om met die verschillende perspectieven, wensen en behoeften?

In het KCRU ontwikkelen we, samen met zorgprofessionals, ouders en jongeren, kennis en producten waarmee we antwoord proberen te geven op dit soort vragen. Bijvoorbeeld bij de projecten: WWW-Wijzer, Informatiebehoeften van ouders, PERRIN 0-5: Focus op het gezin, Ouders van kinderen met SMA en GMFCS Family Report.

Om écht het verschil te kunnen maken voor revalidanten en hun naasten werken we in onze onderzoeks-, innovatie- en implementatieprojecten samen met ervaringsdeskundigen; revalidanten en hun naasten. Er is een nauwe samenwerking met diverse patiëntenorganisaties, en samen hebben we de Participatiematrix ontwikkeld om samenwerking te faciliteren. Deze matrix heeft wereldwijd bekendheid gekregen, is vertaald in het Engels en momenteel wordt gewerkt aan een Spaanse en Portugese vertaling.

Natuurlijk delen we graag onze kennis. Zo zal Marjolijn een workshop organiseren over samenwerking met ouders tijdens het congres van de Nederlandse Vereniging voor Kinderfysiotherapie dat tijdens de Week van de Wetenschap plaatsvindt.

Om écht samen te werken en samen te beslissen is kennis belangrijk. In het project PERRIN Next Step zijn we samen met CP Nederland, de VRA, het PERRIN consortium, en met een heel actieve werkgroep bestaande uit mensen met CP, ouders, zorgprofessionals en onderzoekers hard bezig om de kennis over de ontwikkeling van kinderen en jongeren met CP, toegankelijk en toepasbaar te maken voor iedereen. Toegankelijke kennis maakt gezamenlijke besluitvorming mogelijk en faciliteert de juiste zorg op het juiste moment.

Het KCRU hoopt daar een steen aan bij te kunnen dragen!

Marjolijn Ketelaar