WWW-wijzer

Dit project is afgerond

De WWW-wijzer voor ouders van kinderen met een lichamelijke beperking

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de zorg rondom een kind met een lichamelijke beperking. In de huidige zorg wordt van hen een steeds actievere rol gevraagd. Om een rol in gelijkwaardig partnerschap met de zorgverleners te vervullen, is het van belang dat de ouders goed geïnformeerd zijn. Toch blijkt dat het voor de ouders lastig is om hun hulpvragen te verwoorden en om de juiste informatie te vinden.

Om de ouders te helpen hebben we de WWW-wijzer ontwikkeld. WWW staat voor ‘Wat’, ‘Waar’ en ‘Wie’: Wat is je vraag?, Waar kun je zoeken naar een antwoord hierop? En bij Wie kun je terecht voor verdere hulp? De WWW-wijzer is een digitaal instrument voor ouders en zorgverleners. Het instrument helpt de ouders om hun hulpvraag te formuleren en het antwoord hierop te vinden; bijvoorbeeld op  internet. Zo kunnen de ouders zich bijvoorbeeld voorbereiden op het bezoek aan de arts of een andere zorgprofessional. Tegelijkertijd helpt het zorgverleners om de hulpvraag van ouders te bespreken en ouders te verwijzen naar betrouwbare (internet)bronnen.

De WWW-wijzer is ontwikkeld in een samenwerkingsproject tussen ouders, zorgprofessionals, informatietechnologen en onderzoekers. Op dit moment wordt onderzocht of het gebruik van het instrument er daadwerkelijk voor zorgt dat de ouders gemakkelijker aan informatie komen, en of ze meer de regie kunnen nemen in het proces. Dit project is een vervolg op een onderzoek naar de informatiebehoefte van ouders van kinderen met een lichamelijke beperking.

De WWW-wijzer is door iedereen te gebruiken en is te vinden op Kennisbank schouders.nl/kennis-informatie/kennisbank. Verdere informatie over de WWW-wijzer staat op www.wijzer.me.

Projectgroep

 • Dr. M. Ketelaar, projectleider

 • Drs. M.W. Alsem, onderzoeker
 • K. van Meeteren, projectmedewerker
 • Dr. M. Verhoef, kinderrevalidatiearts
 • M. Harmer-Bosgoed, projectleider implementatie
 • Drs. M. Klem, directeur BOSK
 • Dr. B. Piskur, Senior onderzoeker, Zuyd Hogeschool Heerlen
 • Drs. M. Schmitz, Senior medewerker informatietechnologie Zuyd Hogeschool Heerlen
 • Prof. dr. J.M.A. Meily-Visser, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
 • Prof. dr. M.J. Jongmans, hoogleraar Gehandicaptenzorg

Projectpartners

 • WWW-wijzer wordt ontwikkeld en geevalueerd in nauwe samenwerking met de BOSK en Zuyd Hogeschool.

Financiering

AGIS zorginnovatiefonds
RevalidatieFonds
Johanna Kinderfonds
Kinderrevalidatiefonds Adriaaanstichting

Projectplanning

1-9-2015 tot 1-2-2018

Contact

Mattijs Alsem