WWW-wijzer

Dit project is afgerond

De WWW-wijzer voor ouders van kinderen met een lichamelijke beperking

Ouders zijn de belangrijkste schakel in de zorg rondom een kind met een lichamelijke beperking. In de huidige zorg wordt van hen een steeds actievere rol gevraagd. Om een rol in gelijkwaardig partnerschap met de zorgverleners te vervullen, is het van belang dat de ouders goed geïnformeerd zijn. Toch blijkt dat het voor de ouders lastig is om hun hulpvragen te verwoorden en om de juiste informatie te vinden.

Om de ouders te helpen hebben we de WWW-wijzer ontwikkeld. WWW staat voor ‘Wat’, ‘Waar’ en ‘Wie’: Wat is je vraag?, Waar kun je zoeken naar een antwoord hierop? En bij Wie kun je terecht voor verdere hulp? De WWW-wijzer is een digitaal instrument voor ouders en zorgverleners. Het instrument helpt de ouders om hun hulpvraag te formuleren en het antwoord hierop te vinden; bijvoorbeeld op  internet. Zo kunnen de ouders zich bijvoorbeeld voorbereiden op het bezoek aan de arts of een andere zorgprofessional. Tegelijkertijd helpt het zorgverleners om de hulpvraag van ouders te bespreken en ouders te verwijzen naar betrouwbare (internet)bronnen.

De WWW-wijzer is ontwikkeld in een samenwerkingsproject tussen ouders, zorgprofessionals, informatietechnologen en onderzoekers. Daarnaast is geëvalueerd of het gebruik van de WWW-Wijzer er daadwerkelijk voor zorgt dat de ouders gemakkelijker aan informatie komen, en of ze meer de regie kunnen nemen in het proces.

De WWW-wijzer is door iedereen te gebruiken en is inmiddels ondergebracht bij de Kennisbank van het Ervaringskenniscentrum  voor en door ouders: (Sch)Ouders
Bekijk hier een filmpje waarin een ouder verteld over haar ervaringen met de Kennisbank.

Mattijs Alsem is op 10 juli 2018 gepromoveerd op dit onderwerp. In zijn proefschrift: ‘Family Needs and the role of information in paediatric rehabilitation care‘ zijn de artikelen te vinden over de achtergrond (informatiebehoeften van ouders), de ontwikkeling, en de evaluatie van WWW-Wijzer.

Projectgroep

 • Dr. M. Ketelaar, projectleider

 • Drs. M.W. Alsem, onderzoeker
 • K. van Meeteren, projectmedewerker
 • Dr. M. Verhoef, kinderrevalidatiearts
 • M. Harmer-Bosgoed, projectleider implementatie
 • Drs. M. Klem, directeur BOSK
 • Dr. B. Piskur, Senior onderzoeker, Zuyd Hogeschool Heerlen
 • Drs. M. Schmitz, Senior medewerker informatietechnologie Zuyd Hogeschool Heerlen
 • Prof. dr. J.M.A. Meily-Visser, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde
 • Prof. dr. M.J. Jongmans, hoogleraar Gehandicaptenzorg

Projectpartners

 • WWW-wijzer is ontwikkeld en geëvalueerd in nauwe samenwerking met de BOSK en Zuyd Hogeschool.

Financiering

AGIS zorginnovatiefonds
RevalidatieFonds
Johanna Kinderfonds
Kinderrevalidatiefonds Adriaaanstichting

Projectplanning

1-9-2015 tot 1-2-2018

Contact

Mattijs Alsem

Relevante links