ALS care in Europa (ALS-CarE)

Zorgtrajecten van ALS patiënten en mantelzorgers Amyotrofische Laterale Sclerosis (ALS) is een progressieve neurodegeneratieve ziekte…

ALS Parents & Kids support: Ondersteuning voor ouders en kinderen in gezinnen met ALS

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) beïnvloedt niet alleen de levens van patiënten, maar heeft ook een…

ALS Thuismeten en Coachen

Meer regie voor ALS patiënten over de eigen zorg door middel van eHealth: ‘ALS Thuismeten…

CARE4Carer: personalized caregiver support in rehabilitation for patients with acquired brain injury

De zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte, heeft een grote invloed…

De kwaliteit van leven van patiënten met spinale spieratrofie (SMA)

De rol van persoonlijke en sociale factoren Patiënten met spinale spieratrofie (SMA) kunnen een verminderde…

Evaluatie van een Zelfmanagement Training bij mensen met een dwarslaesie

Vanaf 2020 wordt er een zelfmanagementtraining gegeven aan klinische en poliklinische revalidanten met een dwarslaesie….

Internationale dwarslaesie enquete (InSCI)

InSCI: een wereldwijde studie naar de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie De International Spinal…

Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan…

Kwaliteit van Leven Data Set

Internationale validering van de ISCOS Kwaliteit van Leven Data Set De ISCoS Kwaliteit van Leven…

Mantelzorgers bij ALS

Informal carers are key figures in ALS care: take care of them! Patiënten met Amyotrophische…

Ouders van kinderen met SMA

Samen met het Expertisecentrum SMA van het UMC Utrecht/WKZ doen we onderzoek naar de ervaringen,…

Participatie na een beroerte

De vele gevolgen van een beroerte, zoals fysieke beperkingen, emotionele en gedragsmatige klachten en cognitieve…

Partnerschap in Revalidatie Onderzoek & Innovatie (PRO)

PRO staat voor: Partnerschap in Revalidatie Onderzoek & Innovatie. PRO is een initiatief van het…

PEDI-CAT: vertaling en validering van een instrument voor dagelijks functioneren van kinderen 0 – 21 jaar

De PEDI-CAT is een computergestuurde vragenlijst die het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren (0-21…

PERRIN: Next Step

Het longitudinale onderzoeksprogramma PERRIN heeft de afgelopen jaren veel nieuwe kennis opgeleverd over de ontwikkeling…

POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten

  Steun van naasten is voor revalidanten van groot belang om in het dagelijkse leven…