ALS care in Europa (ALS-CarE)

Zorgtrajecten van ALS patiënten en mantelzorgers Amyotrofische Laterale Sclerosis (ALS) is een progressieve neurodegeneratieve ziekte…

ALS Thuismeten en Coachen

Meer regie voor ALS patiënten over de eigen zorg door middel van eHealth: ‘ALS Thuismeten…

CARE4Carer: personalized caregiver support in rehabilitation for patients with acquired brain injury

De zorg voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH), zoals een beroerte, heeft een grote invloed…

DwarslaesieWiki en vraagbaak

Wetenschappelijke informatie over dwarslaesie beschikbaar maken voor gebruikers; een multimediale aanpak Een dwarslaesie is een…

Ervaringsdeskundigheid

Ervaringskennis is kennis die door eigen ervaring is opgedaan. Een ervaringsdeskundige of ervaringswerker is iemand…

GMFCS Family Report Questionnaire (GMFCS-FR)

Het Gross Motor Function Classification System (GMFCS) is een instrument waarmee de ernst van Cerebrale…

Impact op Meedoen: het vergroten van participatie van mensen met een lichamelijke beperking

Mensen met een lichamelijke beperking ervaren soms mentale of fysieke drempels, waardoor ze niet optimaal…

Informatiebehoefte van ouders van kinderen met een lichamelijke beperking

Dit project is een vervolg op het project ‘Navigatie in de Kinderrevalidatie’. Het project ´Navigatie…

Internationale dwarslaesie enquete (InSCI)

InSCI: een wereldwijde studie naar de leefsituatie van mensen met een dwarslaesie De International Spinal…

Inzicht in Revalidatie: MUREVAN

In het project “Inzicht in Revalidatie” werkt de revalidatiesector samen met patiëntenorganisaties en zorgverzekeraars aan…

Kwaliteit van Leven Data Set

Internationale validering van de ISCOS Kwaliteit van Leven Data Set De ISCoS Kwaliteit van Leven…

Learn2Move 2-3

Kinderen met cerebrale parese (CP) ondervinden vaak problemen in hun dagelijkse activiteiten. Om de ontwikkeling…

Mantelzorgers bij ALS

Informal carers are key figures in ALS care: take care of them! Patiënten met Amyotrophische…

Ontwikkeling van een psychosociale interventie

In Nederland wordt in acht revalidatiecentra met een dwarslaesiespecialisatie, intensieve multidisciplinaire behandeling geboden. Tijdens de…

Participatie na een beroerte

De vele gevolgen van een beroerte, zoals fysieke beperkingen, emotionele en gedragsmatige klachten en cognitieve…

PEDI-CAT: vertaling en validering van een instrument voor dagelijks functioneren van kinderen 0 – 20 jaar

De PEDI-CAT is meetinstrument waarmee het dagelijks functioneren van kinderen en jongeren in de leeftijd…

PERRIN 0-5: Focus op het gezin

Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe het gaat met gezinnen met…

PiP: Participatie in Perspectief

Veel jongeren met cerebrale parese (CP) participeren minder en ontwikkelen minder autonomie. In de kinderrevalidatie,…

POWER: gezinsgerichte revalidatie voor revalidanten met amputatie, niet aangeboren hersenletsel, dwarslaesie en hun naasten

  Steun van naasten is voor revalidanten van groot belang om in het dagelijkse leven…

Restore4Stroke Cohort

Longitudinale cohort studie met betrekking tot kwaliteit van leven van CVA-patiënten Het Restore4Stroke Cohort project…

Restore4Stroke Partner

Longitudinale cohort studie met betrekking tot de kwaliteit van leven van de partners van CVA-patiënten…

Restore4Stroke Self-management

Zelfmanagement-interventiestudie bij thuiswonende CVA-patiënten en hun partners Een beroerte kan allerlei blijvende gevolgen hebben die…

Samen in onderzoek

Participatie van patiënten in onderzoek is geen vanzelfsprekendheid. Wel zijn patiënten vaak ‘subject’ van studie,…

Thuisbehandeling: @home

Op welke wijze kan thuisbehandeling een plek innemen in het huidige systeem van de kinderrevalidatie…

WWW-wijzer

De WWW-wijzer voor ouders van kinderen met een lichamelijke beperking Ouders zijn de belangrijkste schakel…

Zelfmanagement en eigen regie in dwarslaesierevalidatie (ZELF DOEN)

Zelfmanagement en Eigen regie op het Leven tijdens en na de First Dwarslaesie OpnamE in…