PERRIN 0-5: Focus op het gezin

Dit project is afgerond

Het doel van dit onderzoek is na te gaan hoe het gaat met gezinnen met jonge kinderen (0-5 jaar) met cerebrale parese. Specifiek wordt gekeken naar de verwerking van de diagnose,¬† de ontwikkeling daarin en welke factoren mogelijk kunnen verklaren waarom het met sommige gezinnen beter gaat dan met andere gezinnen. Daarnaast wordt gekeken welke problemen ouders ervaren bij persoonlijke en gezins-activiteiten, en wat er in de zorg verbeterd zou kunnen worden om gezinnen daarin te ondersteunen. In 2009 promoveerde Ingrid Rentinck op dit onderwerp met het proefschrift “Parental adaptation in families of young children with cerebral palsy

Projectgroep

  • Drs. I. Rentinck,¬†orthopedagoog-onderzoeker

  • Mw. dr. M. Ketelaar, projetleider
  • Dr. J.W. Gorter (CanChild, Canada), projectleider
  • Prof. dr. M. Jongmans (UMC Utrecht en Universiteit Utrecht)
  • Prof. Dr. E. Lindeman

Projectpartners

  • Het PERRIN CP 0-5 onderzoek is een onderdeel van het landelijke onderzoeksprogramma PERRIN (PEdiatric Rehabilitation Research in the Netherlands). In dit programma wordt onderzoek gedaan naar de ontwikkeling van kinderen en jongeren met cerebrale parese in verschillende leeftijdsgroepen: 0-5 jaar, 5-9 jaar, 9-16 jaar, en 16-24 jaar.

Onderzoeksinstituut

Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht
Rudolf Magnus Instituut UMC Utrecht
NetChild, Utrecht

Financiering

Zorgonderzoek Nederland (ZonMw)
Programma Revalidatieonderzoek, thema kinderrevalidatie (PERRIN)
Johanna Kinderfonds
Stichting Bio Kinderrevalidatie

Relevante links

PERRIN