USER

De USER (Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van Klinische Revalidatie) is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten.

Het Kenniscentrum ontwikkelde in 2006 de USER. Het artikel over de psychometrische eigenschappen van de USER vindt u hier. In 2019 verscheen een licht gewijzigde versie 1.5.

De USER meet hoe zelfredzaam iemand is op het gebied van mobiliteit, zelfverzorging en cognitie. Per handeling wordt aangegeven of iemand dit zelfstandig kan of met hulp en hoeveel moeite het kost. Daarnaast worden subjectieve aspecten als stemming, vermoeidheid en pijn gemeten. De USER is eenvoudig en in korte tijd af te nemen (ongeveer 10 minuten).

De USER is bruikbaar voor volwassen klinisch behandelde patiënten van verschillende diagnosegroepen. Als de USER tijdens revalidatie regelmatig afgenomen wordt, biedt deze informatie die de patiënt en het behandelteam informeert over de voortgang. Daarnaast kan de USER, wanneer de resultaten bekeken worden op groepsniveau, de uitkomst van klinische revalidatie voor bijvoorbeeld diagnosegroepen of behandelteams in beeld brengen.

Bekijk ook eens hoe De Hoogstraat Revalidatie de resultaten van twee belangrijke doelgroepen apart in beeld heeft gebracht: beroerte en dwarslaesie.

Beschikbaarheid

Het USER formulier en de handleiding kunt u downloaden. In de praktijk wordt de USER meestal afgenomen door verpleegkundigen of verzorgenden. Om te leren de USER af te nemen, heeft het Kenniscentrum een training ontwikkeld. Er is ook een extra hulpmiddel voor het aangeven van emoties bij het afnemen van het onderdeel ‘pijn, vermoeidheid en stemming’ bij mensen met afasie: USER pictogrammen.

Artikelen

Artikel Implementatie en normgegevens NTR 2017
Artikel Afasievriendelijke USER Logopedie 2016
Artikel Uitkomstmeting revalidatie NIP Nieuwsbrief 2013
Artikel Implementatie USER NTR 2013
Artikel User in verpleeghuis Tijdschr Ouderengeneesk 2013
Artikel Voorspellende waarde USER NTR 2012
Artikel Toepassing Revalidata 2010
Artikel Ontwikkeling USER Revalidata 2006

Contact

USER@dehoogstraat.nl

Beschikbare downloads

Handleiding 1.5 USER
Formulier USER 1.5
Barthel Index omrekenen USER 1.3-1.5 – Excel
Percentielscores en interpretatie
Barthel Index uit USER 1.3-1.5 SPSS-syntax
Barthel Index uit USER 1.3-1.5 Word
Normtabel en interpretatie USER Fysieke Zelfredzaamheid – Word
USER Pictogrammen