USER

De USER (Utrechtse Schaal voor de Evaluatie van Klinische Revalidatie) is een meetinstrument om het resultaat van de klinische revalidatie te meten. Als de USER tijdens revalidatie regelmatig afgenomen wordt, biedt deze informatie die de patiƫnt en het behandelteam informeert over de voortgang. Daarnaast kan de USER, wanneer de resultaten bekeken worden op groepsniveau, de uitkomst van klinische revalidatie voor bijvoorbeeld diagnosegroepen of behandelteams in beeld brengen.

Het Kenniscentrum ontwikkelde in 2006 de USER. Deze meet hoe zelfredzaam iemand is op het gebied van mobiliteit, zelfverzorging en cognitie. Per handeling wordt aangegeven of iemand dit zelfstandig kan of met hulp en hoeveel moeite het kost. Daarnaast worden subjectieve aspecten als stemming, vermoeidheid en pijn gemeten. De USER is eenvoudig en in korte tijd af te nemen (ongeveer 10 minuten) en voldoet aan psychometrische eisen van een meetinstrument. De USER is bruikbaar voor volwassen klinisch opgenomen patiƫnten van verschillende diagnosegroepen.

Revalidatie Nederland en de Vereniging van Revalidatieartsen stimuleren het gebruik van de USER, en hij wordt dan ook in veel revalidatiecentra ingezet.

Bekijk ook eens hoe De Hoogstraat Revalidatie de resultaten van twee belangrijke doelgroepen apart in beeld heeft gebracht: beroerte en dwarslaesie.

Beschikbaarheid

Het USER formulier en de handleiding kunt u downloaden. In de praktijk wordt de USER meestal afgenomen door verpleegkundigen of verzorgenden. Om te leren de USER af te nemen, heeft het Kenniscentrum een training ontwikkeld. Er is ook een extra hulpmiddel voor het aangeven van emoties bij het afnemen van het onderdeel ‘pijn, vermoeidheid en stemming’ bij mensen met afasie: USER 1.4 pictogrammen.

Artikelen

Artikel Afasievriendelijke USER 2016
Artikel Marcel outcome NIP Nieuwsbrief
Artikel NTR Implementatie USER
Artikel NTR Voorspellende waarde USER
Artikel Revalidata Ontwikkeling USER
Artikel Revalidata Vergelijking USER
Artikel TOG User in verpleeghuis

Contact

USER@dehoogstraat.nl

Beschikbare downloads

USER handleiding 1.4
Barthel Index omrekenen USER 1.3/1.4 – Excel
Percentielscores en interpretatie
Barthel Index uit USER 1.3/1.4 SPSS-syntax
Barthel Index uit USER 1.3/1.4 Word
Formulier USER 1.4
Normtabel en interpretatie USER Fysieke Zelfredzaamheid – Word
USER 1.4 Pictogrammen