Niet Rennen maar Plannen

Cognitief behandelprogramma: Niet Rennen maar Plannen

NRMP is het eindresultaat van het innovatieproject ‘Cognitieve revalidatie voor patiënten met hersenletsel en milde cognitieve problemen’, een gezamenlijk project van het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en de Universiteit Maastricht, School for Mental Health and Neuroscience met financiële steun van het Revalidatie-Innovatieprogramma van ZonMw.

Het behandelprogramma

Na de eerste papieren versie van het cognitief revalidatie programma Niet Rennen Maar Plannen (NRMP) in 2012 en de update in 2014 is er nu (2021) een vernieuwde versie: NRMP 2.0.

Deze versie bevat:

In deze folder wordt uitgelegd wat cognitieve training is en wat de patiënt kan verwachten van cognitieve training volgens het behandelprotocol NRMP.

Het behandelprogramma voor jongeren bevat:

Met de beschikking over de jongerenversie van “Fit of moe? Balans doet ertoe!” en met een online en papieren versie voor volwassenen kun je samen met de patiënt kiezen welke vorm voor deze ene patiënt geschikt is. Zorg op maat.

Voor wie?

Niet Rennen Maar Plannen is ontwikkeld voor patiënten met verschillende vormen van hersenletsel zoals CVA, trauma, MS, hypoxie of tumoren. Het programma is geschikt voor patiënten met weinig tot geen motorische uitval, maar wel milde cognitieve stoornissen ervaren. Het programma is gemaakt voor behandelaars. De behandelaar kijkt, samen met de patiënt, bij welke onderdelen de patiënt het meest baat heeft.

Hoe te verkrijgen?

De modules zijn als pdf te downloaden (zie ‘beschikbare downloads’)

Informatie over de online versie is te vinden op de website van Jouw Omgeving.

Contact

kenniscentrum@dehoogstraat.nl