Infographic “Op naar de top! Het pad naar maximaal herstel met NAH”

Achtergrondinformatie bij de thema’s van de infographic “Op naar de top! Het pad naar maximaal herstel met NAH”

Gebruik de infographic “Op naar de top! Het pad naar maximaal herstel met NAH” om in gesprek met ouders, kinderen en jongeren te gaan over hun verwachtingen van de revalidatie en hoe kunnen ze het maximale eruit kunnen halen. Bas, een fictief persoon van 15 jaar vertelt zijn ervaringen hoe hij dat doel behaalt.

Deze infographic is een samenvatting van een wetenschappelijk onderzoek naar de ervaringen en wensen van kinderen en jongeren met NAH én hun ouders over fysieke revalidatie. Zes thema’s bleken relevant en worden hieronder samengevat. Dit onderzoek is onderdeel van een groter onderzoeksproject over het optimaliseren van fysieke revalidatie bij kinderen met NAH.

Zes thema’s infographic:

 

1. Standpunt over fysieke revalidatie: “Haal er alles uit”

Iedereen wil alles uit de revalidatie halen, een optimaal herstel! De meeste kinderen en ouders vinden het belangrijk om te focussen op herstel. Daar putten ze hoop uit. Ze vertelden dat ze het in het begin van de revalidatie moeilijk vonden als het revalidatieteam gericht was om te leren op een andere manier zelfstandig te worden dan ze gewend waren. Ze vertelden ook dat dit wel kan veranderen in de loop van het revalidatietraject.

Een open gesprek tussen ouders, kind en team over de focus van revalidatie is dus belangrijk. Daarnaast wordt het als prettig ervaren dat er een bredere kijk is op therapiemogelijkheden waarbij het betrekken van andere experts of alternatieve therapieën besproken kan worden. Al deze aspecten zorgen voor het gevoel dat er alles aan is gedaan om het maximale te bereiken.

2. Inhoud van fysieke revalidatie: “Alles is therapie”

Fysieke revalidatie is veel meer dan alleen de (fysieke) therapie in het revalidatiecentrum. Alle dagelijkse activiteiten, zoals aankleden, lopen, spelletjes spelen en naar buiten gaan dragen bij aan het herstel. Kinderen en ouders vinden het belangrijk om zowel doordeweeks als in het weekend actief te blijven.

Daarnaast wordt de behoefte aangegeven om intensief te oefenen, zowel tijdens veel therapiesessies als fysieke activiteiten tijdens de revalidatie. Tenslotte is er ook de wens voor therapeutische activiteiten tijdens de weekenden en vakanties, waarbij broers, zussen en vrienden betrokken kunnen worden.

3. Zorg op maat: “Zorg voor jou”

Revalideren is een intensief proces voor kinderen en jongeren met hersenletsel, maar ook voor hun ouders, broers, zussen en vrienden. Het vraagt inspanning en betrokkenheid van ouders, maar ook andere mensen om hun heen zoals vrienden. De intensieve betrokkenheid van ouders wordt als essentieel gezien voor herstel, omdat ze dan precies weten wat hun kind leert en kunnen helpen met oefenen naast de therapie.

Door regelmatig aanwezig te zijn, hebben ouders automatisch contact met de therapeuten waardoor de afstemming bijna vanzelf gaat. De betrokkenheid van vrienden en leeftijdsgenoten is van grote betekenis voor kinderen en jongeren. Daarnaast is de sfeer op de revalidatieafdeling in combinatie met positieve en betrokken therapeuten een belangrijke factor voor herstel. Een behandelteam met een échte ‘can-do-mentaliteit’, oftewel het kind het gevoel geven dat hij of zij het kan, helpt in deze fase van herstel.

4. Invloed van omgeving: “Revalideren doe je samen”

Revalideren is een intensief proces voor kinderen en jongeren met hersenletsel, maar ook voor hun ouders, broers, zussen en vrienden. Het vraagt inspanning en betrokkenheid van ouders, maar ook andere mensen om hun heen zoals vrienden. De intensieve betrokkenheid van ouders wordt als essentieel gezien voor herstel, omdat ze dan precies weten wat hun kind leert en kunnen helpen met oefenen naast de therapie. Door regelmatig aanwezig te zijn, hebben ouders automatisch contact met de therapeuten waardoor de afstemming bijna vanzelf gaat. De betrokkenheid van vrienden en leeftijdsgenoten is van grote betekenis voor kinderen en jongeren. Daarnaast is de sfeer op de revalidatieafdeling in combinatie met positieve en betrokken therapeuten een belangrijke factor voor herstel. Een behandelteam met een échte ‘can-do-mentaliteit’, oftewel het kind het gevoel geven dat hij of zij het kan, helpt in deze fase van herstel.

5. Communicatie: “Wij zijn een team”

Kinderen en jongeren vinden het belangrijk dat er een open communicatie is over het herstel en de aanpak van de behandeling. Het helpt daarbij om regelmatig te overleggen met het behandelteam. Tijdens verschillende gesprekken wordt er de tijd genomen voor het geven van informatie over NAH, het bespreken van de voortgang van de revalidatie, afstemmen over mogelijkheden, verwachtingen en de behoeften en wensen van het kind en het gezin. Deze open communicatie is bedoeld om het samen eens te worden over ‘waar naartoe te werken’ (de doelen).

6. Transitie naar huis: “Yes! Weer naar huis”

De overgang van het revalidatiecentrum naar huis wordt door veel kinderen en ouders als een grote stap ervaren. Ze vinden het belangrijk dat het behandelteam al tijdens de revalidatie inspeelt op wat kinderen en jongeren gewend waren te doen voordat het hersenletsel ontstond. Hierdoor kan het team meedenken hoe kinderen en jongeren straks weer zoveel mogelijk mee kunnen doen in hun eigen omgeving. Daarnaast vinden ze het belangrijk dat er ook na de intensieve revalidatie mogelijkheden voor begeleiding zijn. Het is namelijk best zoeken hoe ‘weer zo gewoon mogelijk mee te doen’ en dan is het fijn als iemand kan meedenken.