REHABILITY: Intensieve fysieke revalidatie bij kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

REHABILITY: REHabilitation in Acquired Brain Injury: neuropLasticity and Intensity of physical Training in Youth

Dagelijks werken kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aan hun herstel met als doel om weer zo goed mogelijk terug te keren in de maatschappij. Vanuit onderzoek is bekend dat hersenen adapteren door prikkels en ervaringen die zij opdoen. Wat dit betekent voor de fysieke revalidatie van kinderen en jongeren met een hersenletsel is nog onduidelijk. Daarom onderzoeken we hoe optimale fysieke revalidatiebehandeling eruit moet zien bij kinderen en jongeren met NAH.

Het onderzoekstraject dat in 2020 is gestart, kent verschillende stappen waarin we allereerst toewerken naar een wetenschappelijk fundament. De eerste bouwsteen voor dit fundament is een inmiddels afgeronde en gepubliceerde literatuurstudie waarin we hebben gekeken naar wat er bekend is in de wetenschappelijke literatuur over fysieke revalidatiebehandeling bij kinderen en jongeren met NAH in de subacute fase.

De tweede bouwsteen is een Delphi-studie waarbij we consensus hebben bereikt met een internationale expertgroep (zorgprofessionals en onderzoekers) over de ‘ingrediënten’ van optimale fysieke revalidatiebehandeling.

De derde bouwsteen, is een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen, behoeftes en opvattingen over de huidige fysieke revalidatiebehandeling in subacute fase van kinderen en jongeren met NAH en hun ouders. In dit project hebben we interviews met hen gehouden over wat zij denken dat nodig is om optimaal te herstellen. Hierbij zijn zes belangrijke thema’s naar voren gekomen. Dit heeft geresulteerd in een infographic.

De kennis vanuit deze drie bouwstenen, het zogenaamde fundament, is een solide wetenschappelijke basis voor verbetering in de zorg. Want dat is uiteindelijk het doel: de ontwikkeling van een betekenisvol, effectief en evidence-based fysiek revalidatieprogramma voor kinderen en jongeren met NAH. Met deze nieuwe behandelaanpak willen we aantonen dat intensievere revalidatie leidt tot sneller herstel en optimaal resultaat van de revalidatie.

De kennis vanuit deze drie bouwstenen, het zogenaamde fundament, zal een solide wetenschappelijke basis worden voor verbetering in de zorg.  Want dat is uiteindelijk het doel: de ontwikkeling van een betekenisvol, effectief en evidence-based fysiek revalidatieprogramma voor kinderen en jongeren met NAH, die leidt tot sneller herstel en optimaal resultaat van de revalidatie.

 

Projectgroep

  • Christiaan Gmelig Meyling, PhD-student en kinderfysiotherapeut MSc

  • Dr. Olaf Verschuren, senior onderzoeker
  • Dr. Ingrid Rentinck, GZ-psycholoog De Hoogstraat Revalidatie
  • Prof. dr. Raoul Engelbert, bijzonder hoogleraar en lector Kinderfysiotherapie, onderzoeksdirecteur Faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam
  • Prof. dr. Jan Willem Gorter, hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde in Utrecht en gasthoogleraar McMaster University, Hamilton, Canada

Financiering

Wetenschappelijk fonds De Hoogstraat Revalidatie
Johanna KinderFonds
Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting

Projectplanning

Januari 2020 – januari 2025

Contact

Christiaan Gmelig Meyling, c.g.meyling@dehoogstraat.nl