REHABILITY: Intensieve fysieke revalidatie bij kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel

REHABILITY: REHabilitation in Acquired Brain Injury: neuropLasticity and Intensity of physical Training in Youth

Dagelijks werken kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) aan hun herstel met als doel om weer zo goed mogelijk terug te keren in de maatschappij. Vanuit onderzoek is bekend dat hersenen adapteren door prikkels en ervaringen die zij opdoen. Wat dit betekent voor de fysieke revalidatie van kinderen en jongeren met een hersenletsel is nog onduidelijk. Daarom onderzoeken we hoe optimale fysieke revalidatiebehandeling eruit moet zien bij kinderen en jongeren met NAH.

Het onderzoekstraject dat in 2020 is gestart, kent verschillende stappen waarin we allereerst toewerken naar een wetenschappelijk fundament. De eerste bouwsteen voor dit fundament is een inmiddels afgeronde en gepubliceerde literatuurstudie waarin we hebben gekeken naar wat er bekend is in de wetenschappelijke literatuur over fysieke revalidatiebehandeling bij kinderen en jongeren met NAH in de subacute fase.

De tweede bouwsteen is een Delphi-studie waarbij we consensus hebben bereikt met een internationale expertgroep (zorgprofessionals en onderzoekers) over de ‘ingrediënten’ van optimale fysieke revalidatiebehandeling.

De derde bouwsteen, is een kwalitatief onderzoek naar de ervaringen, behoeftes en opvattingen over de huidige fysieke revalidatiebehandeling in subacute fase van kinderen en jongeren met NAH en hun ouders. In dit project hebben we interviews met hen gehouden over wat zij denken dat nodig is om optimaal te herstellen. Hierbij zijn zes belangrijke thema’s naar voren gekomen. Dit heeft geresulteerd in een infographic.

De kennis vanuit deze drie bouwstenen, het zogenaamde fundament, is een solide wetenschappelijke basis voor een vernieuwende intensieve fysieke revalidatiebehandeling. In 2024 zal een pilotstudie starten op de klinische kind- en jeugdafdeling van De Hoogstraat Revalidatie waarin we deze vernieuwende behandeling onderzoeken. Met deze pilotstudie creëren we inzicht hoe we op systematische wijze zorg op maat kunnen leveren en hoe we zorg en herstel kunnen objectiveren (core-set) bij kinderen en jongeren met NAH. De resultaten worden medio 2025 verwacht.

Projectgroep

  • Christiaan Gmelig Meyling, PhD-student en kinderfysiotherapeut MSc

  • Dr. Olaf Verschuren, senior onderzoeker
  • Dr. Ingrid Rentinck, GZ-psycholoog De Hoogstraat Revalidatie
  • Prof. dr. Raoul Engelbert, bijzonder hoogleraar en lector Kinderfysiotherapie, onderzoeksdirecteur Faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam
  • Prof. dr. Jan Willem Gorter, hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde in Utrecht en gasthoogleraar McMaster University, Hamilton, Canada

Projectplanning

Januari 2020 – december 2025

Contact

Christiaan Gmelig Meyling, c.g.meyling@dehoogstraat.nl