Oefengids; zelf oefenen na beroerte of ander hersenletsel

Veel studies wijzen op het belang van de intensiteit van de revalidatiebehandeling na een beroerte of ander niet aangeboren hersenletsel (NAH). Hoe meer therapie iemand krijgt binnen de mogelijkheden die hij/zij/hen heeft, hoe beter het fysieke herstel is gedurende de eerste 6 maanden na de diagnose. De oefengids beroerte heeft als doel om mensen met een halfzijdige verlamming na hersenletsel, zoals een CVA, sneller en intensiever te laten revalideren.

Met de oefengids kunnen mensen na een beroerte of ander niet aangeboren hersenletsel zelfstandig oefenen, eventueel met enige hulp van familie, verpleging of verzorging. De oefengids bevat oefeningen voor benen, romp, schouders en nek, arm en hand en het gezicht die zijn onderverdeeld in drie verschillende (kleur)groepen, afhankelijk van de ernst van de verlamming. Een deel van de oefeningen bestaat uit alledaagse handelingen, zoals het tandenpoetsen of het gebruik van een telefoon.

Therapeuten, verpleegkundigen en mensen met een beroerte of NAH geven aan dat de gids stimuleert om zelf te werken aan het herstel. Ze vinden het een effectief middel om de zorg te intensiveren. Enquêteresultaten laten zien dat na introductie van de oefengids ongeveer twee keer zoveel therapeuten en verpleegkundigen vinden dat patiënten in hun instelling voldoende gestimuleerd worden om zelfstandig te oefenen. Ook blijkt het activiteitenniveau van mensen na een beroerte of ander hersenletsel, gemeten door middel van patiëntobservaties, licht te verbeteren.

Ontwikkeling oefengids

Na een laatste aanpassing in 2015 werd het tijd voor vernieuwing. Er is aan zorgverleners uit diverse werksettings in heel Nederland en aan patiënten om feedback gevraagd. Ruim 150 professionals en 15 mensen met hersenletsel hebben gereageerd. Veel van de suggesties zijn verwerkt in de vernieuwde oefengids. Zoals:

  • Rustigere vormgeving
  • Nieuwe oefeningen
  • Nieuwe foto’s met zowel jongere als oudere mensen
  • Grotere diversiteit in culturele achtergrond
  • Toevoeging van ervaringsfilmpjes, te scannen dmv QR codes
  • Ruimte voor notities op een uitklapflap, tevens boekenlegger

Bestellen: De ‘Oefengids; zelf oefenen na beroerte of ander hersenletsel’ (2022) is te bestellen via de webshop van Patiëntenvereniging Hersenletsel.nl Van elke verkochte gids wordt € 0,50 gereserveerd voor verdere ontwikkeling.

De oefengids is in het Engels vertaald en verkrijgbaar als e-book. Voor meer informatie en het bestellen van de Engelstalige versie zie: www.exerciseguide.info

Snel in Beweging kreeg in 2011 de parel van ZonMW.

Heeft u opmerkingen, ontdekt u onjuistheden, heeft u tips? kenniscentrum@dehoogstraat.nl

De nieuwe oefengids is niet als pdf beschikbaar. Dat is een weloverwogen keus geweest van de ontwikkelaars, omdat de (zeer beperkte) inkomsten uit verkoop van de gids hard nodig zijn om t.z.t. weer een nieuwe versie te kunnen ontwikkelen en uitgeven en dus de gids ook voor de toekomst te borgen. We hopen op uw begrip hiervoor.