Datum van publicatie:

Veel kinderen en jongeren met Cerebrale Parese (CP) ervaren meer problemen met participatie dan hun leeftijdsgenoten.

In het PERRIN project Participatie in Perspectief hebben we kinderen en jongeren vele jaren gevolgd. In een deelproject hebben we gekeken of er een verband bestaat tussen grof motorisch functioneren op de kinderleeftijd (2-7 jaar) en participatiebeperkingen en tevredenheid op de tienerleeftijd (12-18 jaar). Er werd een sterk verband gevonden tussen een lager (gunstiger) vroeg geclassificeerd GMFCS-niveau en hogere (gunstigere) scores voor participatiebeperkingen op de tienerleeftijd bij jongeren met CP. Dit verband werd echter niet gevonden voor de tevredenheid met participatie.

Daarnaast bleek dat de USER-Participatie, oorspronkelijk ontwikkeld voor volwassenen, ook geschikt is om beperkingen in participatie en tevredenheid met participatie vast te leggen bij jongeren met CP. De USER-Participatie werd al eerder gebruikt bij jongeren met chronische vermoeidheid of pijn en blijkt nu dus ook geschikt voor jongeren met CP.

Het artikel ‘CP en (toekomstige) participatie’┬á is verschenen in het decembernummer van het Nederlands Tijdschrift voor Revalidatiegeneeskunde.