Datum van publicatie:

Kinderen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) door een ongeluk of ziekte moeten revalideren en veel opnieuw leren. Daar is intensieve training voor nodig. Het is nog niet duidelijk hoe optimale fysieke revalidatiebehandeling er uit zou moeten zien bij kinderen en jongeren met NAH. Het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht heeft een subsidie gekregen van €44.279,- van het Johanna Kinderfonds en Kinderrevalidatie Fonds Adriaanstichting om hier verder onderzoek naar te doen.

Verschillende studies hebben aangetoond dat bewegen positieve effecten heeft op fysiek, cognitief en sociaal-emotioneel functioneren in dagelijks leven, maar ook op specifieke hersenstructuren- en functies. Dit betekent dat bewegen kan bijdragen aan herstel, in het bijzonder geldt dit voor kinderen en jongeren met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) in de subacute revalidatiefase.

Samenwerking onderzoeksproject

Christiaan Gmelig Meyling (kinderfysiotherapeut De Hoogstraat Revalidatie en promovendus) heeft het onderzoeksproject opgezet samen met Dr. Olaf Verschuren (senior onderzoeker fysieke gezondheid Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht), Dr. Ingrid Rentinck (GZ-psycholoog De Hoogstraat Revalidatie), Prof. Dr. Raoul Engelbert (bijzonder hoogleraar en lector Kinderfysiotherapie, onderzoeksdirecteur Faculteit Gezondheid Hogeschool van Amsterdam) en Prof. Dr. Jan Willem Gorter (hoogleraar Kinderrevalidatiegeneeskunde in Utrecht en gasthoogleraar McMaster University, Hamilton, Canada).

Het onderzoekstraject kent verschillende stappen. Met de verstrekte subsidie kan de derde stap worden gerealiseerd: de kwalitatieve studie. Wat gaat er gebeuren? De ervaringen, behoeften en opvattingen van kinderen en jongeren met NAH én hun ouders over de huidige behandeling worden in kaart gebracht. Er wordt unieke informatie opgehaald middels kwalitatief onderzoek.

Christiaan zegt hierover: “We zijn nieuwsgierig naar wat zij belangrijk vinden als het gaat over de inhoud en intensiteit van de fysieke revalidatiebehandeling in de subacute fase, dus wanneer ze aan het revalideren zijn. Deze kennis zal, samen met de resultaten van de literatuurstudie en de Delphi-studie, een solide wetenschappelijke basis worden voor verbetering in de zorg. De kwalitatieve studie is dus een essentiële stap omdat we niet tot ons uiteindelijke doel kunnen komen zonder inbreng van kinderen en jongeren met NAH en hun ouders.”

Het doel van het project is om een betekenisvol, effectief en evidence-based fysiek revalidatieprogramma voor kinderen en jongeren met NAH te ontwikkelen, dat leidt tot sneller herstel en optimaal resultaat van de behandeling.

Meer informatie over het project is hier te vinden.