Datum van publicatie:

Participatie is een belangrijke uitkomst voor revalidatie. Hierbij gaat het niet alleen om de vraag of iemand kan deelnemen aan maatschappelijke activiteiten, maar ook om de vraag hoe tevreden iemand daar mee is.

In het onderzoek Participatie in Perspectief (PiP) dat we samen met CP Nederland, het PERRIN consortium en een groep ambassadeurs van jongeren met CP hebben uitgevoerd, hebben we aan jongeren (12 – 18 jaar) met cerebrale parese gevraagd naar hun participatie en tevredenheid. Over het algemeen hadden deze jongeren hoge scores op de verschillende participatiedomeinen relaties met vrienden, school en recreatieve activiteiten. Echter, de variatie in tevredenheid was groot. Ook was er geen relatie tussen de mate van participatie en de tevredenheid daarmee. De jongeren geven aan dat het belangrijk is in de zorg ook aandacht te hebben voor de tevredenheid met participatie als uitkomst.

Smits DW, van Gorp M, van Wely L, Verheijden J, Voorman JM, Wintels S, van der Cruijsen J, Ketelaar M, on behalf of the PERRIN-PiP study group. Participation in Social Roles of Adolescents With Cerebral Palsy: Exploring Accomplishment and Satisfaction. Archives of Rehabilitation Research and Clinical Translation. 2019; 1 (3-4), 100021. DOI: 10.1016/j.arrct.2019.100021