Datum van publicatie:

Promotie: R.Y. (Raquel) Hulst

Titel proefschrift: Waking up to the importance of sleep

Promotor: prof.dr. J.M.A. (Anne) Visser-Meily

Copromotoren: dr. O.W. (Olaf) Verschuren, dr. J.M. (Jeanine) Voorman

Wanneer: maandag 4 april 14.15-15.15 uur

Locatie: Academiegebouw, Domplein 29, Utrecht en digitaal

 

Samenvatting

Dit proefschrift gaat over slaap bij kinderen met cerebrale parese (CP). CP is een bewegingsstoornis die wordt veroorzaakt door een beschadiging van de hersenen tijdens de vroege ontwikkeling (d.w.z. voor het eerste levensjaar) van het kind. De lichamelijke beperkingen van kinderen met CP gaan vaak gepaard met bijkomende stoornissen of aandoeningen zoals epilepsie, cognitieve stoornissen, of voedingsproblemen, die samen bijdragen aan een verminderde fysieke gezondheid en een lagere kwaliteit van leven. Daarnaast verhoogt het hebben van CP het risico op chronische gezondheidsproblemen op latere leeftijd. Hierdoor ontstaan er kritische vragen over preventieve gezondheidscomplicaties en strategieën om de gezondheid en het welzijn van deze kwetsbare populatie te verbeteren.

In de afgelopen jaren zijn gezondheidsbevorderende strategieën met name gericht op het stimuleren van een actieve leefstijl, door het verhogen van fysieke activiteiten en het verminderen van sedentair gedrag. Ook binnen de kinderrevalidatiebehandeling voor kinderen met CP wordt veel aandacht besteed aan het verbeteren van motorisch functioneren en optimaliseren van activiteiten gedurende de dag. Toch zou er meer winst kunnen worden behaald door een holistische 24-uurs visie te hanteren waarbij er aandacht is voor het héle spectrum van activiteiten gedurende zowel de dag én de nacht.

Gezonde slaap is essentieel voor de fysieke en mentale gezondheid van kinderen en speelt een cruciale rol bij de ontwikkeling van de hersenen. Kinderen met CP hebben een verhoogd risico op het ontwikkelen van slaapproblemen, welke serieuze negatieve gevolgen kunnen hebben voor zowel de gezondheid en het functioneren van het kind als voor het welbevinden van het hele gezin. Zo kunnen slaapproblemen bijvoorbeeld bestaande lichamelijke beperkingen van het kind in stand houden of verergeren, de kwaliteit van leven van het kind verder verlagen, alsook bijdragen aan psychologische uitputting van de ouders. Toch wordt er maar weinig aandacht besteed aan slaap in de kinderrevalidatie en worden slaapproblemen bij kinderen met CP vaak over het hoofd gezien. Het is dan ook van belang dat dit letterlijke ‘gapende gat’ wordt gedicht.

Om de bewustwording en kennis over het belang van slaap bij kinderen met CP te vergroten, en om uiteindelijk de manier waarop er naar slaap wordt gekeken en gehandeld in de praktijk te veranderen, is onderzoek nodig op dit gebied. We hopen dat een beter begrip van (en voor) slaapproblemen bij kinderen met CP, en de impact van deze problemen op het functioneren van het hele gezin, een opstap biedt voor de ontwikkeling en implementatie van nieuwe behandelingen en trajecten die de zorg voor slaap integreren in de huidige kinderrevalidatiepraktijk. Het doel van dit proefschrift is dan ook om de lezer wakker te schudden over het belang van slaap binnen de (revalidatie)zorg voor kinderen met CP. Hiertoe is een mix van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeken uitgevoerd onder kinderen met CP, hun ouders, alsook onder de zorgprofessionals die voor deze populatie zorgen.

 

Lees hier meer over het project.