Voeding, slaap en beweging

Aandacht voor Fysieke Gezondheid bij kinderen met Cerebrale Parese

Volwassenen met cerebrale parese (CP) lopen een verhoogd risico op leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, en osteoporose. Door op jonge leeftijd preventief te starten met aandacht voor de fysieke activiteit, voeding en slaap is de verwachting dat de gezondheid en kwaliteit van leven zowel op de lange als op de korte termijn wordt verbeterd.

Het project start met het samenstellen van een geschikte meetset om de slaap-, voedings- en activiteitspatronen van kinderen met CP (leeftijd 0-8 jaar) in kaart te brengen. Bij verstoring hiervan zal een interventie worden aangeboden om de balans voor kinderen, maar ook hun ouders, te herstellen. Hiervoor zal een website worden ontwikkeld met gericht advies bij geconstateerde problematiek op één of meerdere van de drie leefstijlfactoren. Bij ernstigere problemen zal worden doorverwezen naar een deskundige.

Het zorgpad zal worden geïmplementeerd in De Hoogstraat Revalidatie, De Kleine Prins en het Wilhelmina Kinderziekenhuis. Na evaluatie op bruikbaarheid en effectiviteit zal het ontwikkelde zorgpad landelijk worden uitgerold.

Projectgroep

 • Dr. Olaf Verschuren (senior onderzoeker), projectleider

 • Drs. Raquel Hulst (junior onderzoeker), projectcoördinator
 • Dr. Jeanine Voorman, kinderrevalidatiearts (WKZ)
 • Dr. Jeroen Dudink, neonatoloog (WKZ)
 • Dr. Tim Takken, inspanningsfysioloog (WKZ)
 • Johannes Verheijden (BOSK)
 • Nicole van den Dries (OuderInzicht)
 • Dr. Ana Bonouvrié (Nutricia Research)
 • Dr. Sigrid Pillen (Kempenhaeghe)
 • Prof. dr. Anne Visser-Meily, hoogleraar Revalidatiegeneeskunde

Projectpartners

 • Nutricia Research

 • Kempenhaeghe, Centrum voor slaapgeneeskunde
 • BOSK
 • OuderInzicht

Financiering

Innovatiefonds Zorgverzekeraars

Projectplanning

April 2018 – april 2021

Contact

Raquel Hulst, r.hulst@dehoogstraat.nl
Olaf Verschuren, o.verschuren@dehoogstraat.nl

 

Deelnemende instellingen

De Hoogstraat Revalidatie, Utrecht
Wilhelmina Kinderziekenhuis, UMC Utrecht
De Kleine Prins Utrecht