Nederlandse Dataset Dwarslaesierevalidatie

Een dwarslaesie is een beschadiging van het ruggenmerg die kan leiden tot beperkingen in het lopen, gebruik van armen/handen, blaas- en darmfunctie en dergelijke.

Er zijn in Nederland acht revalidatiecentra die gespecialiseerd zijn in dwarslaesie. Deze revalidatiecentra verzamelen in de Nederlandse Dataset Dwarsrevalidatie (NDD) gegevens bij opname en ontslag van mensen die vanwege een dwarslaesie klinisch revalideren. Deze gegevens gaan onder andere over de mate van neurologische uitval en het niveau en de compleetheid van de dwarslaesie.

Doel/vraagstelling

Het aanvullen en verder op orde brengen van de gegevens over neurologische uitval, en het onderzoeken van de veranderingen in neurologische uitval tussen opname en ontslag.

Soort project

In dit project wordt gebruik gemaakt van data uit de NDD. Deze data zijn verzameld in de periode tussen 2015 en 2019. De student helpt mee om de gegevens in de NDD compleet te maken, verzamelt relevante literatuur, voert statistische analyses uit op de beschikbare data en schijft op basis daarvan een scriptie/artikel.

Gewenste studierichting

Geneeskunde

Duur

In overleg, 12 weken

Standplaats

De Hoogstraat Revalidatie

Contactpersoon

Eline Scholten i.s.m. Marcel Post
e.scholten@dehoogstraat.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.

Amyotrofische laterale sclerose (ALS) is één van de meest ernstige en invaliderende aandoeningen van het zenuwstelsel. ALS leidt tot progressieve zwakte van spieren in armen, benen, gelaat en romp doordat de motorische zenuwcellen in het ruggenmerg, dehersenstam en de hersenen langzaam afsterven. Patiënten met ALS worden gedurende het ziekteverloop steeds meer afhankelijk van ondersteuning bij dagelijkse bezigheden. Veel patienten met ALS hebben ook cognitieve klachten en/of stoornissen. Per 1 september zijn we op zoek naar een enthousiaste, gemotiveerde stagiaire Neuropsychologie die ons onderzoeksteam komt versterken.

Doel/vraagstelling

Het adequaat identificeren van cognitieve stoornissen bij mensen met ALS. Er lopen meerdere onderzoeken waarbij aangesloten kan worden. Er zijn meerdere onderzoeksvragen te beantwoorden, o.a. door gebruik te maken van bestaande databases, aan te vullen met eigen data.

Soort project

Klinische ervaring is een pre, maar niet vereist. De stage/thesisplek zal bestaan uit het meedraaien op de poli neuromusculaire ziekten van de afdeling neurologie in het UMCU waarbij wekelijks patiënten zullen worden gescreend op cognitieve stoornissen.

Gewenste studierichting

Neuropsychologie

Duur

Zes maanden

Standplaats

UMC Utrecht

Contactpersoon

Tanja Nijboer t.c.w.nijboer@uu.nl
Michael van Es m.a.vanes@umcutrecht.nl

Interesse?

Interesse in deze stageopdracht? Vul dit formulier in en mail het met je CV naar de contactpersoon. Je aanvraag wordt dan door ons beoordeeld. Alleen volledig ingevulde formulieren in combinatie met een CV worden in behandeling genomen. Ben je geneeskundestudent en heb je interesse in deze stageopdracht? Neem dan contact op met Esther Dekker.