Kwaliteit van Leven Data Set

Internationale validering van de ISCOS Kwaliteit van Leven Data Set

De ISCoS Kwaliteit van Leven Data Set bestaat uit drie vragen naar de tevredenheid van mensen met een dwarslaesie naar hun kwaliteit van leven in het algemeen, lichamelijke gezondheid en mentale gezondheid. Deze data set is onderdeel van een serie data sets die zijn ontwikkeld door de International Spinal Cord Society (ISCoS) om het vastleggen van gegevens over dwarslaesie in de zorg en in onderzoek zoveel mogelijk internationaal te standaardiseren.
In dit project onderzoeken wij in 4 landen, de Verenigde Staten, Brazilië, Australië en Nederland of deze data set betrouwbaar af te nemen is, of vragen naar kwaliteit van leven in verschillende talen/landen op dezelfde manier worden geïnterpreteerd, en of scores op deze dataset samenhangen met scores op andere vragenlijsten voor kwaliteit van leven.

Projectgroep

  • Prof. dr. Denise Tate, Michigan, projectleider

  • Dr. Martin Forchheimer, Michigan, projectcoördinator
  • Dr. Susan Charlifue
  • Dr. Peter New
  • Dr. Julia Greve
  • Prof. dr. Marcel Post

Projectpartners

  • University of Michigan Medical School, Michigan

Financiering

Craig H. Neilsen Foundation

Projectplanning

1-6-2017 t/m 1-6-2019

Contact

Marcel Post, m.post@dehoogstraat.nl

Deelnemende instellingen

University of Michigan Medical School, Michigan
Craig Hospital, Englewood
Caulfield Hospital, Melbourne
Hospital das Clínicas, Sao Paulo
De Hoogstraat Revalidatie