Datum van publicatie:

Olaf Verschuren ontving vrijdag 4 november ‘de Hoofdprijs’ 2022, de Outreachprijs van het UMC Utrecht Brain Center. De prijs wordt uitgereikt aan een medewerker die  op bijzondere wijze  bijdraagt aan het verspreiden van kennis over hersenen en/of hersenziektes. Olaf maakt zich sterk voor het vergroten van aandacht voor de thema’s passend bij een optimale fysieke gezondheid. Dit is in zijn ogen extra belangrijk voor kinderen met een fysieke uitdaging zoals kinderen met Cerebrale Parese (CP).Voor al zijn inspanningen ontving hij de prijs.

Belang van bewegen, eten en slapen

Olaf Verschuren is onderzoeker bij het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en zet zich in voor kinderen (en volwassenen) met CP. In zijn werk richt hij zich op de fysieke gezondheid en heeft hierbij aandacht voor het belang van bewegen, eten en slapen. De laatste drie jaar onderzocht hij samen met artsen, onderzoekers en ouders hoe deze drie thema’s elkaar beïnvloeden. Met één stip op de horizon: daar waar we ouders en kinderen kunnen steunen, moeten we dat op de juiste manier doen.

Aandacht van fysieke gezondheid bij zorgverleners en ouders

Om de fysieke gezondheid beter onder de aandacht te brengen bij zorgverleners en ouders van kinderen met CP heeft hij, samen met zijn team verschillende tools en video’s ontwikkeld. Deze zijn geplaatst op de website van CPNederland voor informatie over slaap, voeding en beweging.

Kennis in de zorg vergroten

In zijn projecten merkte Olaf dat de kennis over slaap binnen de zorg beperkt is. Om iedereen die met kinderen werkt bewuster te maken van slaap als een belangrijk aandachtspunt tijdens de jaren van groei en ontwikkeling, is een e-learning ‘Slaap bij kinderen’ ontwikkeld. Olaf: “Gezien de negatieve invloed van slaapproblemen op de ontwikkeling van kinderen, is het van belang dat zorgverleners kennis hebben over slaap. Tijdens de verschillende opleidingen komt het onderwerp ‘slaap’ niet of nauwelijks aan bod. Niet gek dus dat er weinig aandacht is voor dit onderwerp. Om daar verandering in te brengen, hebben we het initiatief genomen om scholing te realiseren op het gebied van slaap bij kinderen.” Medewerkers van het UMC Utrecht kunnen de e-learning vinden via ULearn en is ook beschikbaar voor ouders of alle andere geïnteresseerden buiten het UMC Utrecht. De e-learning is inmiddels ruim 500 keer bekeken buiten het UMCUtrecht en staat ook in het Prinses Maxima Centrum inmiddels op intranet voor de collega’s.